Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

NCK STROJÍRENSTVÍ

Spoluřešiteldoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektuTN01000015
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2019-01-01 - 2022-04-30

Anotace
NCKS je zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství. Záměrem je, společnou realizací aplikovaného VaV, posílit a dále rozvinout spolupráci podniků a výzkumných organizací a zvýšit jejich konkurenceschopnost. NCKS se bude zabývat řešením problémů a témat významných pro budoucí inovace strojů a zařízení. Bude zaměřeno na zvyšování výkonu a přesností strojů a zařízení, snižováním energetické náročnosti, automatizaci výrobních procesů, zkracování inovačních cyklů, nákladovou optimalizací a zohledněním trendů Průmyslu 4.0.


2023

Ohankova M., Čmakal J., Junek M., Kvapilová M., Dvořák J., Sklenička V.: Root cause of embrittlement of in-service exposed high pressure steam pipeline. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 300-3052022

Kvapilová M., Ohankova M., Král P., Dvořák J., Kuchařová K., Čmakal J., Sklenička V.: Characterization of creep properties and the microstructure of a service-exposed low alloy CrMoV steel steam pipe. Mater. Sci. Eng. A 853 (2022) 1436842021

Sklenička V., Kuchařová K., Kvapilová M., Král P., Dvořák J.: The transition from the power-law to the power-law breakdown regimes in thermal creep of Zr1%Nb cladding alloys. Kovové materiály 59 (2021) 279-289

Sklenička V., Kvapilová M., Svobodová M., Dvořák J., Král P., Kuchařová K., Čmakal J.: APLIKACE EMPIRICKÝCH VZTAHŮ PRO PREDIKCI CREEPOVÉHO CHOVÁNÍ A ŽIVOTNOSTI VYSOKOTEPLOTNÍCH MATERIÁLŮ. Životnost komponent energetických zařízení 16 (2021) 107-112

Dvořák J., Sklenička V., Král P., Kvapilová M., Svobodová M., Šifner J., Koula V.: STUDIE ODHADU CREEPOVÉHO POŠKOZENÍ OCELI PRO ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ. Životnost komponent energetických zařízení 16 (2021) 93-99