Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

HISOLD – Pokročilé materiály pro pájení za vyšších teplot

ŘešitelRNDr. Aleš Kroupa, CSc.
Číslo projektuCOST MP0602
AgenturaEuropean Science Foundation
Doba řešení2006-12-31 - 2011-12-30

Anotace
Řešitel RNDr. Aleš Kroupa, CSc. je předsedou Řídícího výboru celého projektu.
Tato akce v rámci celoevropského projektu se zaměřuje na vývoj materiálů pro nahrazeni pájek s vysokým obsahem olova bezolovnatými materiály. To vyžaduje studium chemických, fyzikálních a mechanických vlastností vícesložkových slitin, umožňujících značné množství kombinací takových složek. V rámci projektu se používá multidimenzionální přístup, od materiálů, chápaných jako homogenní kontinuum,přes makro- až po mikro- (případně nano) dimenze:
Kontinuum - v první oblasti bude hlavním úkolem experimentální a teoretické studium termodynamických vlastností, fázových diagramů, fázových transformací a difúzního chování vícesložkových soustav, odpovídajících materiál•m vhodným pro bezolovnaté vysokoteplotní pájky a vytvoření databází jejich termodynamických a kinetických vlastností.
Makro dimenze: V makroskopické oblasti je hlavním cílem programu COST fenomenologický popis a vytvoření modelů pro predikci deformačních procesů v těchto materiálech, spolehlivosti spojů, rozvoje koroze, termomechanické únavy a dalších problémů spojených s jejich mechanickými vlastnostmi.
Mikro (nano) dimenze: V oblasti mikro-(nano-) dimenzí bude hlavním cílem programu studium reakcí na rozhraní mezi pájeným spojem a substrátem (případně modelových rozhraní) z hlediska formování intermetalických fází, rozvoje textur v produktech reakcí a vývoj defektů v blízkosti těchto rozhraní.
Více podrobností na cost602.ipm.cz


2013

Kroupa A.: Modelling of phase diagrams and thermodynamic properties using Calphad method - Development of thermodynamic databases. Comp. Mater. Sci. 66 (2013) 3-13

Mishra R., Kroupa A., Zemanová A., Ipser H.: Phase Equilibria in the Sn-Rich Corner of the Ni-Sb-Sn System. J. Electronic Mater. 42 (2013) 646-6532012

Mishra R., Kroupa A., Terzieff P., Ipser H.: Thermochemistry of liquid Ni-Sb-Sn alloys. Thermochimica Acta 536 (2012) 68-73

Smetana B., Zlá S., Kroupa A., Žaludová M., Drápala J., Burkovič R., Petlak D.: Phase transition temp. of Sn-Zn-Al system and their comparison with calculated phase diagrams. J. Therm. Anal. Calorim. 110 (2012) 369-378

Zemanová A., Kroupa A., Dinsdale A.: Theoretical assessment of the Ni-Sn system. Monatshefte für Chemie 143 (2012) 1255-1261

Milcheva N., Brož P., Buršík J., Vassilev G.: Thermochemical and phase diagram studies of the Bi-Ni-Sn system. Thermochimica Acta 534 (2012) 41-502011

Gandova V., Brož P., Buršík J., Vassilev G.: Thermochemical and phase diagram studies of the Sn-Zn-Ni system. Thermochimica Acta 524 (2011) 47-55