Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Aspekty integrity a trvanlivosti kompozitů s recyklovaným plnivem (InDuRAC)

Řešiteldoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
Číslo projektu8J20AT013
Interní číslo projektu420110
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy, projekt Mobility
Doba řešení2020-01-01 - 2021-12-31

Anotace
Základním cílem navrhovaného projektu je pod vedením týmu Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně s týmem Ústavu fyziky materiálu AV ČR, v. v. i. prohloubení úspěšně nastartované spolupráce s týmem ze Stavební fakulty TU Wien. V rámci této spolupráce má být provedena především experimentálně-numerická analýza nelineární odezvy těles z kompozitů s recyklovaným kamenivem. Tato analýza poslouží k dosud běžně neprováděné charakterizaci tohoto materiálu vybranými lomově-mechanickými parametry, které mohou podkládat odhady životnosti konstrukcí či konstrukčních prvků na této materiálové bázi.


2021

Seitl S., Andrade Lizarro J., Miarka P.: Mixed Mode I/II Fracture Resistance of Various Civil Engineering Materials by Selected Criteria. Procedia Struct. Integr. 33 (2021) 312-3192020

Seitl S., Miarka P., Rozsypalová I., Pokorná K., Keršner Z., Katzer J., Zarzycki P.: Mechanical fracture properties of concrete with lunar aggregate simulant. MATEC Web Conf. 323 (2020) 01014