Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam laboratoří > Detail laboratoře

Laboratoře creepu


Virtuální prohlídka laboratoře

VSTOUPIT

Creepové zkoušky a zkoumání procesů probíhajících při creepovém porušení materiálů. Výzkumná infrastruktura ústavu poskytuje unikátní kapacitu téměř čtyřiceti creepových strojů, vhodných pro stanovení creepových charakteristik jako je doba do lomu, rychlost creepu či celkové creepové prodloužení. Možné jsou experimenty v tahu i tlaku, v řízené síle i napětí a v rozsahu teplot 20°-1000 °C (běžně). Dva nejnovější stroje umožňují provedení experimentů až do 1400 °C ve vakuu či ochranné atmosféře. K dispozici je také zařízení pro small punch test.

Zkušební creepové stroje vlastní konstrukce s přímým zatížením

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
6 zkušebních creepových strojů vlastní konstrukce s přímým zatížením pro provádění creepových zkoušek v tahu v režimu konstantního zatížení.

Zkušební creepový stroj Zwick/Roell KAPPA DS 50 kN, s pecí do 1200 °C

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell KAPPA DS 50 kN, s pecí do 1200 °C, zkoušky na vzduchu

Creepové stroje pro helikoidní vzorky

Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Dva stroje pro experimenty s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.

Creepové stroje SATEC

Kontakt: Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Osm creepových strojů pro konvenční zkoušky kovových materiálů do 1000°C na vzduchu.

Creepové stroje vlastní konstrukce

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Celkem 35 creepových strojů do 950°C umožňujících různé zatěžovací módy.

Všechny zkoušky mohou být prováděny v ochranné atmosféře: čištěný suchý argon, vodík, dusík

Creepový stroj pro helikoidní vzorky

Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Dva creepové stroje pro zkoušky s vysokou deformační citlivostí při středních napětích.

Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN s pecí MAYTEC do 1400°C

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN, s pecí MAYTEC do 1400 °C, zkoušky v Ar ochranné atmosféře nebo vakuu.

Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C, zkoušky na vzduchu a v Ar ochranné atmosféře

Torzní creepový stroj

Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Creepový stroj pro torzní zkoušky s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.

Přenosná kalibrační pec ISOTECH Pegasus

Kontakt: Ing. Jaromír Bernovský
Pec pro kalibraci termočlánků