IPM at Science Festival

10.9.2018
Thousands of visitors moved to our exposition at the Science Festival with JMK. We had the opportunity to let the children and their parents be amazed at the properties of the shape memory materials, the colors of the stresses displayed by the photoelastic phenomenon, and the effects of the eddy currents.
Read article

Summer School of Electron Microscopy

5.8.2018
Summer School of Electron Microscopy was organized at our institute. In four days (31. 7. 2018 – August 3, 2018), those interested in this field focused mainly on work with transmission electron microscopes. The lecturer was prof. Antonín Dlouhý and the course was oriented to both beginners and advanced staff in the field.
Read article

Výzkum únavových a creepových vlastností niklových superslitin pro vysokoteplotní aplikace

26.3.2018
Průmyslový partner: První brněnská strojírna velká Bíteš, a.s., Divize metalurgie Kontaktní osoba: prof. ing. Karel Hrbáček, DrSc., ředitel divizeZodpovědná osoba za ÚFM: prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. Anotace: První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s., Divize metalurgie, která je významným výrobcem zařízení pro leteckou techniku, parních turbín, dekantačních odstředivek a přesných odlitků z vysoce legovaných ocelí a […]
Číst zprávu

Výzkum materiálových mechanických vlastností pro vývoj implantátů

26.3.2018
Průmyslový partner: Medin a.s., Nové Město na Moravě Kontaktní osoba: ing. Jan Beneš, CSc. Zodpovědná osoba za ÚFM: prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. Anotace: MEDIN, akciová společnost se sídlem v Novém Městě n Mor. je významným výrobcem širokého sortimentu chirurgických a dentálních nástrojů a implantátů pro traumatologii a ortopedii. Inovační program firmy vyžaduje cílený vývoj a […]
Číst zprávu

Vývoj progresivních nanokrystalických PVD vrstev představujících revoluční řešení tvrdých a supertvrdých otěruvzdorných povlaků

26.3.2018
Průmyslový partner: SHM, s.r.o., Průmyslová 3, 78701 Šumperk Kontaktní osoba: RNDr. Michal Šíma, sima@nullshm-cz.cz Zodpovědná osoba za ÚFM: RNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc. Anotace: Téma je zaměřeno na studium mikrostruktury progresivních nanokrystalických vrstev pro řezné nástroje metodami řádkovací a transmisní elektronové mikroskopie s využitím enrgiově i vlnově dispersní rentgenové analýzy. Firma SHM je na evropské špičce ve vývoji nanokompozitních […]
Číst zprávu

Vývoj nových materiálů a technologií pro aplikace v turbodmychadlech se zvýšenou účinností

26.3.2018
Průmyslový partner: PBS Turbo, s.r.o., Velká Bíteš Kontaktní osoba: Ing. Jiří Klíma Další partneři: Ústav strojírenské technologie, Odbor slévárenství, VUT Brno, kontaktní osoba Doc. Ladislav Zemčík, CSc. Zodpovědná osoba za ÚFM: prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. Anotace: Téma je zaměřeno na aplikaci nových poznatků získaných při výzkumu perspektivních materiálů na bázi intermetalických slitin v technické praxi. V současné době je […]
Číst zprávu