Vývoj nových materiálů a technologií pro aplikace v turbodmychadlech se zvýšenou účinností

Průmyslový partner: PBS Turbo, s.r.o., Velká Bíteš
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Klíma
Další partneři: Ústav strojírenské technologie, Odbor slévárenství, VUT Brno, kontaktní osoba Doc. Ladislav Zemčík, CSc.

Zodpovědná osoba za ÚFM: prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.

Anotace: Téma je zaměřeno na aplikaci nových poznatků získaných při výzkumu perspektivních materiálů na bázi intermetalických slitin v technické praxi. V současné době je pozornost věnována především nasazení 3. generace slitin TiAl v hnací jednotce turbodmychadla s nízkými výrobními náklady pro motory o výkonu do 800 kW se středním efektivním tlakem do 25 barů. Dílčí úlohy zahrnují vakuovou metalurgii slitin TiAl, optimalizaci nízkonákladové technologie tavení a přesného lití a dále optimalizaci tepelného zpracování a mikrostruktury odlitků se zřetelem k dosažení mechanických charakteristik a životnosti hnacích kol turbodmychadel stanovených atestem. Řešení bylo v uplynulých letech podpořeno grantovými projekty GA ČR (106/01/1590, 106/04/0853 a 106/07/0762), MŠMT (OC 526.60) a MPO (FI-IM 3/213). Část optimalizované technologie je chráněna patentem č. 298961 z roku 2008.
Kategorie Prumyslova spoluprace.