Výzkum únavových a creepových vlastností niklových superslitin pro vysokoteplotní aplikace

26.3.2018
Průmyslový partner: První brněnská strojírna velká Bíteš, a.s., Divize metalurgie Kontaktní osoba: prof. ing. Karel Hrbáček, DrSc., ředitel divizeZodpovědná osoba za ÚFM: prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. Anotace: První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s., Divize metalurgie, která je významným výrobcem zařízení pro leteckou techniku, parních turbín, dekantačních odstředivek a přesných odlitků z vysoce legovaných ocelí a […]
Číst zprávu

Výzkum materiálových mechanických vlastností pro vývoj implantátů

26.3.2018
Průmyslový partner: Medin a.s., Nové Město na Moravě Kontaktní osoba: ing. Jan Beneš, CSc. Zodpovědná osoba za ÚFM: prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. Anotace: MEDIN, akciová společnost se sídlem v Novém Městě n Mor. je významným výrobcem širokého sortimentu chirurgických a dentálních nástrojů a implantátů pro traumatologii a ortopedii. Inovační program firmy vyžaduje cílený vývoj a […]
Číst zprávu

Vývoj progresivních nanokrystalických PVD vrstev představujících revoluční řešení tvrdých a supertvrdých otěruvzdorných povlaků

26.3.2018
Průmyslový partner: SHM, s.r.o., Průmyslová 3, 78701 Šumperk Kontaktní osoba: RNDr. Michal Šíma, sima@nullshm-cz.cz Zodpovědná osoba za ÚFM: RNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc. Anotace: Téma je zaměřeno na studium mikrostruktury progresivních nanokrystalických vrstev pro řezné nástroje metodami řádkovací a transmisní elektronové mikroskopie s využitím enrgiově i vlnově dispersní rentgenové analýzy. Firma SHM je na evropské špičce ve vývoji nanokompozitních […]
Číst zprávu

Vývoj nových materiálů a technologií pro aplikace v turbodmychadlech se zvýšenou účinností

26.3.2018
Průmyslový partner: PBS Turbo, s.r.o., Velká Bíteš Kontaktní osoba: Ing. Jiří Klíma Další partneři: Ústav strojírenské technologie, Odbor slévárenství, VUT Brno, kontaktní osoba Doc. Ladislav Zemčík, CSc. Zodpovědná osoba za ÚFM: prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. Anotace: Téma je zaměřeno na aplikaci nových poznatků získaných při výzkumu perspektivních materiálů na bázi intermetalických slitin v technické praxi. V současné době je […]
Číst zprávu