Výzkum únavových a creepových vlastností niklových superslitin pro vysokoteplotní aplikace

Průmyslový partner: První brněnská strojírna velká Bíteš, a.s., Divize metalurgie
Kontaktní osoba: prof. ing. Karel Hrbáček, DrSc., ředitel divizeZodpovědná osoba za ÚFM: prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
Anotace: První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s., Divize metalurgie, která je významným výrobcem zařízení pro leteckou techniku, parních turbín, dekantačních odstředivek a přesných odlitků z vysoce legovaných ocelí a niklových superslitin spolupracuje s ÚFM AV ČR v. v. i. zejména na vývoji niklových superslitin pro vysokoteplotní aplikace. Cíl výzkumu a vývoje byl v posledních 5ti letech zaměřen zejména na lité materiály, které mají stále velmi značný potenciál pro zvýšení užitných vlastností. Společně realizovaný výzkum a vývoj a řešení konkrétních problémů přineslo výsledky, které se promítly do kvality a inovace výrobků a celkového růstu produkce firmu od r. 2002.
Kategorie Prumyslova spoluprace.