Výzkum materiálových mechanických vlastností pro vývoj implantátů

Průmyslový partner: Medin a.s., Nové Město na Moravě
Kontaktní osoba: ing. Jan Beneš, CSc.

Zodpovědná osoba za ÚFM: prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.

Anotace: MEDIN, akciová společnost se sídlem v Novém Městě n Mor. je významným výrobcem širokého sortimentu chirurgických a dentálních nástrojů a implantátů pro traumatologii a ortopedii. Inovační program firmy vyžaduje cílený vývoj a výzkum vlastností používaných materiálů a posuzování mechanických, zejména únavových vlastností výrobků. V této oblasti firma úspěšně spolupracuje s ÚFM AV ČR, v.v.i. více než 10 let.
Kategorie Prumyslova spoluprace.