Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Zkušební stroj pro malé síly MTS Tytron 250

Snímač síly ± 250 N, max. rychlost zatěžování 0.5 m/s. Přípravky pro zkoušky tahem, tří a čtyř bodovým ohybem.

Tytron 250 je zkušební systém navržený speciálně pro zkoušení malých vzorků při nízkých zatíženích (0,001 až 250 N). Tento univerzální systém umožňuje přesné řízení statických a dynamických zkoušek. Jeho moderní lineární elektromagnetický servomotor, vzduchový ložiska a vysokorychlostní digitální řízení umožňují rychlost pohybu příčníku až do 0,5 m/s, cyklování při frekvenci až do 50 Hz. Tento systém je vhodný zejména pro testování elektronických součástek, biomateriálů a zdravotnických prostředků, polymerů a dalších malých vzorků a součástek. K dispozici jsou přípravky pro zkoušku tahem a tří nebo čtyř bodovým ohybem. Pneumatické, pružinové a mechanické šroubové čelisti lze využít pro upevnění vláken, fólií a tyček. Sada přesných snímačů deformací je také k dispozici. Bezkontaktní systémy mohou být použity při zkouškách.