Program M3K

Program Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů (M3K).

V rámci Strategie AV21 vedeme program M3K, který je orientován na podporu přesunu výsledků výzkumu do praxe.

 

Kategorie Video.