Úspěch v posterové soutěži

Soutěž o nejlepší poster konference NANOCON má své vítěze. Úspěch slavila i Eva Švábenská se svým posterem prezentujícím výzkum dopadů nanočástic uvolňovaných při brždění.

Eva Švábenská ze skupiny elektrických a magnetických vlastností obsadila třetí místo. Její poster prezentovaný v sekci Monitorování a toxicita nanomateriálů, měl název Nanoparticles from brake pads wear a zaujal účastníky konference i odbornou porotu. O tom svědčila i čilá diskuse probíhající u posteru. Výzkum nanočástic uvolňovaných při brždění má praktický dopad nejen na naše zdraví, ale na přírodu obecně. Hlavním výsledkem převážně materiálového výzkumu je identifikace většiny částic uvolňovaných při brždění. Ty jsou tvořeny oxidy a hydroxidy železa a v menší míře pak dalšími sloučeninami, které pochází z brzdového obložení.

Kategorie Aktuality CZ.