Ukládání a transport energie – ekologicky, čistě a vždy pohotově

Lidská činnost klade stále vyšší nároky na dostupné zdroje energie s důrazem na ekologickou čistotu a snadnou možnost transportu. Vhodným nosným médiem energie může být vodík, a to nejen jako palivo k přímému spalování, ale i pro výrobu elektřiny v palivových článcích. Jde o neomezeně obnovitelné médium, které nezanechává uhlíkovou stopu.

Jiří Čermák z ÚFM přibližuje úsilí svého týmu ve vývoji materiálu pro efektivní absorpci vodíku. Článek vychází 4. 11. 2020 v příloze Hospodářských novin Inovativní Česko.

Kategorie Aktuality CZ, Média CZ.