Termoanalytický seminář na ÚFM

Poslední říjnový den proběhl na ÚFM Termoanalytický seminář TAS2023 organizovaný Odbornou skupinou termické analýzy České společnosti chemické OSTA ČSCH.

Během semináře byly formou přednášek či posterů prezentovány a diskutovány různé aplikace metod termické analýzy od analýzy fázových transformací v kovových materiálech včetně měření jejich fyzikálních vlastností přes studium chalkogenidových skel nebo stavebních materiálů až po určování porozity a smáčení uhlíku nebo biodegradaci plastů. „Doufám, že si všech 30 účastníků odneslo nejen množství nových poznatků a inspirativních nápadů, ale i pěkné vzpomínky na úspěšný seminář TAS 2023 v Brně na ÚFM“, dodává Ondřej Zobač, jeden z hlavních organizátorů akce na ÚFM.

Kategorie Aktuality CZ.