Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Dřívější zaměstnanci

Dřívější zaměstnanci

Nadřazená jednotkaDřívější zaměstnanci

Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Bohumil David +420 532 290 david@ipm.cz
prof. Christian Hellmich (visiting scientist) +420 532 290 442 309
doc. Miloslav Holzmann, CSc. +420 532 290
prof. Krishan Chawla (visiting scientist) +420 532 290 442 309 kchawla@uab.edu
prof. RNDr. Zdeněk Knésl, CSc. +420 532 290
doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c. +420 532 290
Panagiotis Maniadis, Ph.D. +420 532 290 429 421 maniadis@ipm.cz
Ing. Mehdi Mazaheri, Ph.D. +420 532 290 365 126 mazaheri@ipm.cz
RNDr. Karel Milička, DrSc. +420 532 290
Ing. Martin Petrenec, Ph.D. +420 532 290
Ing. Ivo Stloukal, Ph.D. +420 532 290
Ing. Lucie Malíková (roz. Šestáková), Ph.D. +420 532 290 338 108a
Ing. Martin Ševčík, Ph.D. +420 532 290 362 108 sevcik@ipm.cz
Ing. Peter Tatarko, Ph.D. +420 532 290 371 219 tatarko@ipm.cz

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Jana Hirschová +420 532 290 414 207 hirsch@ipm.cz
Ing. Jan Kubíček +420 532 290 314 5
Ing. Jitka Ryznerová +420 532 290 396 258a ryznerova@ipm.cz
+420 532 290

Doktorandi


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Samer AlKhaddour +420 532 290 336 128b alkhaddour@ipm.cz
Ing. Petr Flašar +420 532 290
Ing. Bohuslav Máša +420 532 290 347 114 masa@ipm.cz
Ing. Petr Padělek +420 532 290 364 109
Ing. Lukáš Řehořek (distanční studium) +420 532 290 336 128b rehorek@ipm.cz
Ing. Richa Saggar +420 532 290 336 128b saggar@ipm.cz
Ing. Kateřina Štegnerová +420 532 290 347 114 stegnerova@ipm.cz
Ing. Viliam Viszlay +420 532 290 338 108a viszlay.v@fce.vutbr.cz

Diplomanti


JménoTelefonMístnostE-mail
Bc. Branislav Beck +420 532 290 335 128a
Bc. Jiří Halmazňa +420 532 290 336 128b
Bc. Martin Lokvenc +420 532 290
Bc. Jakub Mikula +420 532 290 347 114 mikula@ipm.cz
Bc. Tomáš Mrňa +420 532 290 365 126
Bc. Eva Němčíková +420 532 290 369 225
Bc. Vladimír Netopil +420 532 290
Bc. Filip Pech +420 532 290 369 225 filippech@seznam.cz
Bc. David Píšek +420 532 290 369 225 pisekdavid13@gmail.com
Bc. Samuel Seidl +420 532 290 336 128b seidl.samuel@gmail.com
Bc. Kristina Sorokina +420 532 290 369 225
Josef Svoboda +420 532 290 358 106