Revoluce v počítačovém modelování materiálů?

Článek Martina Friáka a Ludvíka Kunze o historii, ale hlavně současnosti vývoje nových materiálů, vývoje od metalurgické přípravy vzorků až po ten s podporou kvantových počítačů najdete v časopise Vesmír 98, 704, 2019/12.

Pokrok lidstva je od nepaměti velmi úzce svázán s materiály, které používáme. Daly dokonce jméno celým epochám – od doby kamenné v pravěku až po dobu bronzovou a železnou ve starověku. Po celá staletí se středověcí kováři snažili vyvíjet nové a lepší železné výrobky, které by byly pevnější, tvrdší a pružnější. Až do nedávné doby však se tak dělo spíše metodou pokus–omyl. S rostoucím poznáním fyzikálních zákonitostí hmoty, vypracováváním teorií a s prudkým rozvojem výpočetní techniky se objevuje cesta, jak tento pokrok zásadně zlepšit.

Celý článek v časopise Vesmír 98, 704, 2019/12.

Kategorie Média CZ.