Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Zvýšení užitných vlastností kompresorových kol pro pomocné energetické jednotky v leteckých aplikacích

Spoluřešiteldoc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
Číslo projektuTH02020482
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2016-12-31 - 2019-12-30

Anotace
Předložený projekt je zaměřen na vývoj kompletně nového kompresorového kola s optimalizovanými mechanickými vlastnostmi. Ke splnění tohoto cíle budou učiněny následující kroky. Budou stanoveny základní mechanické vlastnosti, lomové parametry a únavové vlastnosti slitiny hliníku EN AW-2618A-T6 v teplotním rozsahu 21–200 °C. Bude posouzen vliv povrchové úpravy (eloxu) a orientace vláken na mechanické a únavové vlastnosti slitiny a bude posouzen vliv technologie obrábění kompresorových lopatek na jejich únavovou životnost. Na základě výsledků zkoušek budou provedeny numerické výpočty životnosti kompresorového kola a návrh kola bude geometricky optimalizován. Finálně bude podle tohoto návrhu vyroben funkční vzorek kola.


2018

Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Horník V., Husák R., Bártková D., Záležák T.: Strengthening mechanisms of different oxide particles in 9Cr ODS steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 112-119

Hojna A., Hadraba H., Di Gabrielle F., Husák R.: Behaviour of pre-stressed T91 and ODS steels exposed to liquid lead-bismuth eutectic. Corros. Sci. 131 (2018) 264-2772017

Hadraba H., Husák R., Stratil L., Šiška F., Chlup Z., Puchý V., Michalička J.: Survey of oxide candidate for advanced 9%, 14% and 17%Cr ODS steels for fusion applications. Fusion Eng. & Design 124 (2017) 1028-1032

Stratil L., Šiška F., Hadraba H., Bártková D., Fintová S., Puchý V.: Fracture behaviour of the ODS steels prepared by internal oxidation. Fusion Eng. & Design 124 (2017) 1108-1111

Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Dobeš F., Roupcová P., Vilémová M., Matějíček J.: Oxide dispersion strengthened CoCrFeNiMn high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 252-256

Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Záležák T., Bártková D.: High temperature deformation mechanisms in the 14% Cr ODS alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 34-39

Hojna A., Gabriele F., Hadraba H., Husák R., Kuběna I., Rozumová L., Bublíková P., Kalivodová J., Matějíček J.: Fracture behaviour of the 14Cr ODS steel exposed to helium and liquid lead. J. Nucl. Mater. 490 (2017) 143-1542015

Strečková M., Hadraba H., Bureš R., Faberová M., Roupcová P., Kuběna I., Medvecký L., Girman V., Kollar P., Fuzer J., Cizmar E.: Chemical synthesis of nickel ferrite spinel designed as an insulating bilayer coating on ferromagnetic particles. Surf. Coat. Technol. 270 (2015) 66-762014

Hadraba H., Strečková M., Husák R., Roupcová P.: Mechanical alloying of 80Ni-14.7Fe-4.4Mo-0.5Mn-0.3Si soft magnetic material of Permalloy type. Powder Metall. Progr. 14 (2014) 208-214

Hadraba H., Husák R., Kuběna I., Bureš R., Faberová M., Strečková M.: Preparation of ferritic 17%Cr ODS steel by mechanical alloying from prealloyed steel powder. Powder Metall. Progr. 14 (2014) 222-227