Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vývoj nového designu železničních náprav s vysokou provozní spolehlivostí

Spoluřešitelprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektuFV40034
Interní číslo projektu492100
AgenturaMinisterstvo průmyslu a obchodu
Doba řešení2019-01-01 - 2021-12-31

Anotace
Hlavním cílem projektu je nově vyvinutá vlaková náprava s garantovaným servisním intervalem 1,2 mil. km. Pro dosažení tak vysoké únavové odolnosti bude využito efektu vhodně distribuovaných reziduálních napětí. Za tímto účelem je zapotřebí nalézt vhodnou technologii výroby a chemické složení použitých materiálů. Bude využito indukčního kalení či válečkování pro dosažení vhodného profilu reziduálních napětí přes průřez nápravy. Současně bude hledáno optimální složení použitých materiálů pro dosažení zamýšleného efektu. V rámci projektu bude vytvořena metodologie pro přesné stanovení zbytkové únavové životnosti nápravy na základě lomové mechaniky, která vezme do úvahy existenci a velmi nehomogenní distribuci reziduálních napětí přes průřez nápravy. K jejich přesnému stanovení budou použity různé experimentální techniky, neutronová difrakce, různé metody dělení materiálu nápravy apod. Vlastnosti nově navržených náprav budou experimentálně ověřeny při testech v měřítku 1:1. Na základě všech získaných experimentálních výsledků a numerických simulací bude vytvořen prototyp nové nápravy s prodlouženým servisním intervalem. Tento produkt je zajímavý pro většinu významných odběratelů dvojkolí (viz přiložené dopisy zájmu) společnosti BONATRANS GROUP, a. s., například GATX, Deutsche Bahn, SNCF či Tatravagónka.


2022

Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Kajánek D., Fajkoš R., Hutař P.: Estimation of residual stress distribution in railway axles. Eng. Fail. Anal. 135 (2022) 106142

Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Residual stress determination by the layer removal and X-ray diffraction measurement correction method. MethodsX 9 (2022) 1017682021

Madia M., Vojtek T., Duarte L., Zerbst U., Pokorný P., Jambor M., Hutař P.: Determination of fatigue crack propagation thresholds for steel in presence of environmental effects. Int. J. Fatigue 153 (2021) 106449

Pokorný P., Vojtek T., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Effect of Underload Cycles on Oxide-Induced Crack Closure Development in Cr-Mo Low-Alloy Steel. Materials 14 (2021) 25302020

Pokorný P., Dlhý P., Poduška J., Fajkoš R., Vojtek T., Náhlík L., Grasso M., Hutař P.: Influence of heat treatment-induced residual stress on residual fatigue life of railway axles. Theor. Appl. Fract. Mech. 109 (2020) 102732