Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv mikrostruktury slm anisotropických nerezavějících ocelí

ŘešitelIng. Miroslav Šmíd, Ph.D.
Číslo projektu19-25591Y
Interní číslo projektu319210
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2019-01-01 - 2021-12-31

Anotace
Projekt je zaměřen na stadium únavové odolnosti metastabilních austenitických ocelí vyrobených pomocí selektivního laserového tání (SLM) s vysokou anisotropií vlastností. Tato technika může vyrobit materiály se složitou geometrií ale také s texturovanou mikrostrukturou. To přináší atraktivní možnost vyrábět materiály se směrovou závislost mechanických vlastností. Aktuální studie prokázaly závislost martensitické transformace na orientaci zrna vůči ose zatěžování. Projekt cílí na studium oceli vyrobené pomocí SLM metody se silnou texturou významně ovlivňující martensitickou transformaci. Únavová životnost spolu s aktivními deformačními mechanismy a indukovanou martensitickou transformací budou důkladně prostudovány pomocí pokročilých metod rastrovací elektronové mikroskopie. Dále bude usilováno o provedení měření pomocí neutronové difrakce s cílem kvantifikovat reziduální napětí, která je nutno vzít v úvahu při popisu kinetiky únavových trhlin. V průběhu projektu bude získán unikátní víceúrovňový pohled vedoucí k novým poznatkům hodnotných pro komunitu zabývající se 3D tiskem.


2023

Šmíd M., Koutný D., Neumannová K., Chlup Z., Náhlík L., Jambor M.: Cyclic behaviour and microstructural evolution of metastable austenitic stainless steel 304L produced by laser powder bed fusion. Additive Manufacturing 68 (2023) 103503

Kuběna I., Fintová S., Jambor M., Šmíd M.: TKD/EBSD and TEM analysis of microstructural changes ongoing in AISI 304L steel exposed to the cyclic loading. Mater. Sci. Eng. A 872 (2023) 144943

Jambor M., Vojtek T., Pokorný P., Koutný D., Náhlík L., Hutař P., Šmíd M.: Anomalous fatigue crack propagation behavior in near-threshold region of L-PBF prepared austenitic stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 872 (2023) 144982

Santonocito D., Fintová S., Di Cocco V., Iacoviello F., Risitano G., D'Andrea D.: Comparison on mechanical behavior and microstructural features between traditional and AM AISI 316L. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 46 (2023) 379-3952022

Slávik O., Vojtek T., Poczklán L., Tinoco Navarro H., Kruml T., Hutař P., Šmíd M.: Improved description of low-cycle fatigue behaviour of 316L steel under axial, torsional and combined loading using plastic J-integral. Theor. Appl. Fract. Mech. 118 (2022) 1032122021

Jambor M., Vojtek T., Pokorný P., Šmíd M.: Effect of Solution Annealing on Fatigue Crack Propagation in the AISI 304L TRIP Steel. Materials 14 (2021) 1331

Trávníček L., Kuběna I., Mazánová V., Vojtek T., Polák J., Hutař P., Šmíd M.: Advantageous Description of Short Fatigue Crack Growth Rates in Austenitic Stainless Steels with Distinct Properties. Metals 11 (2021) 475

Šmíd M., Kuběna I., Jambor M., Fintová S.: Effect of solution annealing on low cycle fatigue of 304L stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 824 (2021) 141807