Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv mikrostruktury a povrchových úprav na absorpci vodíku v bio-kompatibilních slitinách

Řešitelprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
Číslo projektu20-11321S
Interní číslo projektu320310
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2020-01-01 - 2022-12-31

Anotace
Bio-kompatibilní kovové implantáty vystavené agresivnímu působení in-vivo absorbují vodík, který může pozitivně snižovat rychlost uvolňování toxických iontů ale vede rovněž k degradaci mechanických vlastností. Pro pochopení těchto protichůdných procesů je návrh projektu zaměřen na interakce mezi mikrostrukturou slitin NiTi a Ti a intersticiálními atomy vodíku. Věnujeme se dvěma aktuálním otevřeným otázkám: (i) jak řízené změny velikosti zrna, dislokační hustoty a nano-strukturované povrchové vrstvy ovlivňují absorpci/desorpci vodíku a (ii) proč absorbovaný vodík snižuje rychlost uvolňování toxických Ni a Ti iontů do tělních tekutin. Bude-li projekt řešen, očekáváme následující výsledky: (i) objasnění mechanismů, které řídí distribuci atomů vodíku v krystalických mřížkách NiTi a Ti v závislosti na lokálním stavu mikrostruktury, (ii) nalezení optimálního předsycení vodíkem, které zvýší stabilitu slitin a současně nepovede k jejich významnému zkřehnutí v bio-prostředích a (iii) nová data o biomolekulárních mechanismech reakcí buněčných kultur na slitiny NiTi a Ti předsycené vodíkem.


2024

Pogrielz T., Eichinger M., ., Todt J., Hohenwarter A., Ascii A., Sarac B., Brandl D., Ressel G., Jarý M., Dlouhý A., Mori G., Keckes J.: Peculiarity of hydrogen absorption in duplex steels: Phase-selective lattice swelling and stress evolution. Scr. Mater. 248 (2024) 1161422023

Šromová V., Sobola D., Kaspar P.: A brief review of bone cell function and importance. Cells 12 (2023) 25762022

Štefančík M., Válková L., Veverková J., Weiser A., Dlouhý A., Ryba L., Pávková Goldbergová M.: NiTi alloys exposure alters miR-124 expression in physiological and osteoarthritic osteoblasts. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 89 (2022) 370-375

Vrchovecká K., Weiser A., Přibyl J., Kuta J., Holzer J., Pávková Goldbergová M., Sobola D., Dlouhý A.: A release of Ti-ions from nanostructured titanium oxide surfaces. Surfaces and Interfaces 29 (2022) 101699