Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv materiálových vlastností vysokopevnostních ocelí na trvanlivost inženýrských staveb a mostů

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektu21-14886S
Interní číslo projektu321050
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2021-07-01 - 2024-06-30

Anotace
Cílem projektu je získat nové poznatky o materiálových vlastnostech, životnosti a spolehlivosti vybraných typů nosných konstrukčních prvků vyrobených z vysokopevnostní oceli a vyvinout spolehlivé, teoreticky podložené simulační nástroje pro časově závislou analýzu životnosti a spolehlivosti prvků inženýrských konstrukcí a mostů namáhaných mnohokrát opakovaným zatížením. Fenomény únavového poškození s ohledem na vznik koroze ocelových prvků budou zkoumány pomocí experimentů a stochastických a numerických simulací na počítači. Budou vyvinuty nové alternativní přístupy založené na metodě škálovatelné pravděpodobnostní aproximace, která umožní vyhodnotit únavovou odolnost detailů poškozených korozí bez potřeby destruktivního testování. Výsledkem řešení bude analýza časově závislého odhadu životnosti a spolehlivosti konstrukcí z vysokopevnostní oceli. Na rozdíl od běžně užívaných ad hoc přístupů k řešení úloh životnosti nových i existujících konstrukcí spočívá jedinečnost předkládaného projektu ve sloučení všech jmenovaných aspektů do jednotného rámce.


2024

Malíková (Šestáková) L., Benešová A., Al Khazali M., Seitl S.: Fatigue behavior of high strength steels under various levels of corrosion. Procedia Struct. Integr. 52 (2024) 376-381

Klusák J., Fintová S., Kozáková K., Jambor M., Seitl S.: Risk volume effect in very high cycle fatigue of 304L stainless steel. Int. J. Fatigue 178 (2024) 108016

Kozáková K., Klusák J., Fintová S.: The length parameter for gigacycle fatigue life predictions of notched specimens made of 304L steel. Int. J. Fatigue 178 (2024) 107980

Seitl S., Al Khazali M., Malíková (Šestáková) L.: Appropriate cumulative fatigue damage models for fatigue life estimation applied to high-strength steels. Kovové materiály 62 (2024) 41-51

Malíková (Šestáková) L., Miarka P.: Fatigue crack propagation near a corrosion pit in a HSS specimen. Theor. Appl. Fract. Mech. 129 (2024) 104214

Al Khazali M., Malíková (Šestáková) L., Křivý V., Seitl S.: Enhancing weld joint integrity in S460 high-strength steel plates: An experimental approach. Juniorstav 2024 1 (2024) 1-82023

Doubek P., Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Seitl S.: Laser cladded protective layer on the S960 change of microhardness in the vicinity of the bi-material interface. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 101-106

Malíková (Šestáková) L., Juhászová T., Doubek P., Krejsa M., Seitl S.: Influence of a corrosion pit on behavior of a nearby crack. AIP Conference Proceedings 2848 (2023) 020003

Malíková (Šestáková) L., Benešová A., Al Khazali M., Seitl S.: Stress concetration factor on a corrosion pit. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 23 (2023) 27-30

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Juhászová T., Krejsa M., Seitl S.: Fatigue crack propagation under corrosion of high-strength steel. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 264-269

Juhászová T., Miarka P., Seitl S.: Comparison of crack growth rates of IPE beams made from stainless steel in three-point bending. Procedia Struct. Integr. 51 (2023) 213-218
2022

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Doubek P., Seitl S.: Influence of the interphase between laser-cladded metal layer and steel substrate on the fatigue propagation of a short edge crack. Frattura ed Integrita Strutturale 59 (2022) 514-524

Kozáková K., Fintová S., Klusák J.: Fatigue life of notches: an effect of manufacturing. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 270-275

Doubek P., Malíková (Šestáková) L., Seitl S.: Analysis of the material properties in the vicinity of bi-material interface made by the laser cladded protective layer on the S960. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1529-1536

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Juhászová T., Seitl S.: Fracture Parameters of a Perpendicular Crack With its Tip Close to a Corrosion Pit. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 22 (2022) 30-34

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Juhászová T., Klusák J., Seitl S.: Interaction of a fatigue crack and a corrosion dimple in a high-strength steel specimen. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1082-10892021

Kozáková K., Klusák J.: The Prediction of Fatigue Life of Notched Specimens. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 21 (2021) 29-35