Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv materiálových vlastností vysokopevnostních ocelí na trvanlivost inženýrských staveb a mostů

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektu21-14886S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2021-07-01 - 2024-06-30

Anotace
Cílem projektu je získat nové poznatky o materiálových vlastnostech, životnosti a spolehlivosti vybraných typů nosných konstrukčních prvků vyrobených z vysokopevnostní oceli a vyvinout spolehlivé, teoreticky podložené simulační nástroje pro časově závislou analýzu životnosti a spolehlivosti prvků inženýrských konstrukcí a mostů namáhaných mnohokrát opakovaným zatížením. Fenomény únavového poškození s ohledem na vznik koroze ocelových prvků budou zkoumány pomocí experimentů a stochastických a numerických simulací na počítači. Budou vyvinuty nové alternativní přístupy založené na metodě škálovatelné pravděpodobnostní aproximace, která umožní vyhodnotit únavovou odolnost detailů poškozených korozí bez potřeby destruktivního testování. Výsledkem řešení bude analýza časově závislého odhadu životnosti a spolehlivosti konstrukcí z vysokopevnostní oceli. Na rozdíl od běžně užívaných ad hoc přístupů k řešení úloh životnosti nových i existujících konstrukcí spočívá jedinečnost předkládaného projektu ve sloučení všech jmenovaných aspektů do jednotného rámce.


2023
2022

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Doubek P., Seitl S.: Influence of the interphase between laser-cladded metal layer and steel substrate on the fatigue propagation of a short edge crack. Frattura ed Integrita Strutturale 59 (2022) 514-524

Kozáková K., Fintová S., Klusák J.: Fatigue life of notches: an effect of manufacturing. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 270-275

Doubek P., Malíková (Šestáková) L., Seitl S.: Analysis of the material properties in the vicinity of bi-material interface made by the laser cladded protective layer on the S960. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1529-1536

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Juhászová T., Seitl S.: Fracture Parameters of a Perpendicular Crack With its Tip Close to a Corrosion Pit. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 22 (2022) 30-34

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Juhászová T., Klusák J., Seitl S.: Interaction of a fatigue crack and a corrosion dimple in a high-strength steel specimen. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1082-10892021

Kozáková K., Klusák J.: The Prediction of Fatigue Life of Notched Specimens. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 21 (2021) 29-35