Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv materiálových vlastností korozivzdorných ocelí na spolehlivost mostních konstrukcí

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektu20-00761S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2020-01-01 - 2022-12-31

Anotace
V rámci řešení projektu budou získány nové poznatky o materiálových vlastnostech a spolehlivosti nosných mostních konstrukcí vyrobených z korozivzdorné oceli. Mezní stavy budou analyzovány s použitím numerických modelů založených převážně na nelineární metodě konečných prvků. Vstupními parametry výpočtových modelů budou reálné materiálové chrakteristiky obdržené z experimentů a zpracované do histogramů. Životnost mostních prvků bude teoreticky zkoumána s užitím lineární lomové mechaniky a geometrických funkcí zpracovaných s užitím únavových experimentů v laboratoři. Analýza spolehlivosti bude zahrnovat statistickou, citlivostní a pravděpodobnostní analýzu. Zajímavá zjištění lze očekávat u velmi štíhlých prvků s imperfekcemi, které obecně mohou mít vyšší napjatost, nižší odolnost a rychlejší únavovou degradaci v porovnání s pruty z uhlíkaté oceli. Zcela nové poznatky jsou očekávány od laboratorních experimentů zkoumajících únavové degradační procesy, které ještě nebyly pozorovány u existujících mostů, které jsou na začátku svého životního cyklu.


Nic nebylo nalezeno / nothing found