Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv materiálových vlastností korozivzdorných ocelí na spolehlivost mostních konstrukcí

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektu20-00761S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2020-01-01 - 2022-12-31

Anotace
V rámci řešení projektu budou získány nové poznatky o materiálových vlastnostech a spolehlivosti nosných mostních konstrukcí vyrobených z korozivzdorné oceli. Mezní stavy budou analyzovány s použitím numerických modelů založených převážně na nelineární metodě konečných prvků. Vstupními parametry výpočtových modelů budou reálné materiálové chrakteristiky obdržené z experimentů a zpracované do histogramů. Životnost mostních prvků bude teoreticky zkoumána s užitím lineární lomové mechaniky a geometrických funkcí zpracovaných s užitím únavových experimentů v laboratoři. Analýza spolehlivosti bude zahrnovat statistickou, citlivostní a pravděpodobnostní analýzu. Zajímavá zjištění lze očekávat u velmi štíhlých prvků s imperfekcemi, které obecně mohou mít vyšší napjatost, nižší odolnost a rychlejší únavovou degradaci v porovnání s pruty z uhlíkaté oceli. Zcela nové poznatky jsou očekávány od laboratorních experimentů zkoumajících únavové degradační procesy, které ještě nebyly pozorovány u existujících mostů, které jsou na začátku svého životního cyklu.


2023

Seitl S., Horník V., Lesiuk G., Kunz L.: Influence of micro-structure of selected components made from AISI 304 on the mechanical properties. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 113-118

Sarkar A., Klusák J., Kozáková K., Christ H.: Very high cycle fatigue behavior of austenitic stainless steel in annealed and predeformed condition. Materials Performance and Characterization 12 (2023) MPC20220

Juhászová T., Miarka P., Jindra D., Kala Z., Seitl S.: Evaluation of fatigue crack growth rates in an IPE beam made of AISI 304 under various stress ratios. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 172-177

Klusák J., Kozáková K., Jambor M., Seitl S.: Fatigue behavior of DIN 1.4307 and DIN 1.4306 stainless steels under high frequency loading. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 142-1472022

Klusák J., Kopp D.: The role of the surface in crack initiation in sharp and bi-material notches. Structural. Integr. 24 (2022) 315-321

Seitl S., Pokorný P., Klusák J., Duda S., Lesiuk G.: Effect of specimen thickness on fatigue crack growth resistance in Paris region in AISI 304 steel. Structural. Integr. 24 (2022) 291-297

Klusák J., Kozáková K., Fintová S., Seitl S.: Fatigue lifetimes of 1.4306 and 1.4307 stainless steels subjected to ultrasonic loading. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1369-1375

Seitl S., Pokorný P., Benešová A., Juhászová T., Kala Z.: Variance of selected properties from various structural elements made from AISI 304. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 22 (2022) 39-44

Kozáková K., Klusák J.: Fracture mechanics assessment of notches subjected to very high-cycle fatigue loading. Structural. Integr. 24 (2022) 299-305

Juhászová T., Miarka P., Jindra D., Kala Z., Seitl S.: Comparison of crack propagation rates in selected structural components made from AISI 304 grades: Three-point bending test. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1090-1097

Blasón Gonzáles S., Werner T., Kruse J., Madia M., Miarka P., Seitl S., Benedetti M.: Determination of fatigue crack growth in the near-threshold regime using small-scale specimens. Theor. Appl. Fract. Mech. 118 (2022) 1032242021

Braet L., Juhászová T., Jindra D., Miarka P., Seitl S.: Finding the optimal stress state of a stainless-steel IPE profile for fatigue experiments. Procedia Struct. Integr. 33 (2021) 1065-1072

Jindra D., Kala Z., Kala J., Seitl S.: Experimental and Numerical simulation of a Three Point Bending Test of a Stainless Steel Beam. Transportation Research Procedia 55 (2021) 1114-1121

FERNANDÉZ G., Miarka P., Seitl S.: Influence of thickness on the values of stress intensity factor in compact tension specimen. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 2021 (2021) 54-59

Lopez-Crespo C., Cruces A., Seitl S., Moreno B., Lopez-Crespo P.: Estimation of the Plastic Zone in Fatigue via Micro-Indentation. Materials 14 (2021) 5885

Klusák J., Kopp D.: 3D assessment of surface influence on crack initiation in sharp notches under a mixed mode of loading. Theor. Appl. Fract. Mech. 112 (2021) 102920

Juhászová T., Miarka P., Seitl S.: Non-traditional geometry for wedge-splitting test. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 21 (2021) 1