Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv materiálových vlastností korozivzdorných ocelí na spolehlivost mostních konstrukcí

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektu20-00761S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2020-01-01 - 2022-12-31

Anotace
V rámci řešení projektu budou získány nové poznatky o materiálových vlastnostech a spolehlivosti nosných mostních konstrukcí vyrobených z korozivzdorné oceli. Mezní stavy budou analyzovány s použitím numerických modelů založených převážně na nelineární metodě konečných prvků. Vstupními parametry výpočtových modelů budou reálné materiálové chrakteristiky obdržené z experimentů a zpracované do histogramů. Životnost mostních prvků bude teoreticky zkoumána s užitím lineární lomové mechaniky a geometrických funkcí zpracovaných s užitím únavových experimentů v laboratoři. Analýza spolehlivosti bude zahrnovat statistickou, citlivostní a pravděpodobnostní analýzu. Zajímavá zjištění lze očekávat u velmi štíhlých prvků s imperfekcemi, které obecně mohou mít vyšší napjatost, nižší odolnost a rychlejší únavovou degradaci v porovnání s pruty z uhlíkaté oceli. Zcela nové poznatky jsou očekávány od laboratorních experimentů zkoumajících únavové degradační procesy, které ještě nebyly pozorovány u existujících mostů, které jsou na začátku svého životního cyklu.


2021

Lopez-Crespo C., Cruces A., Seitl S., Moreno B., Lopez Crespo P.: Estimation of the Plastic Zone in Fatigue via Micro-Indentation. Materials 14 (2021) 5885

Braet L., Juhászová T., Jindra D., Miarka P., Seitl S.: Finding the optimal stress state of a stainless-steel IPE profile for fatigue experiments. Procedia Struct. Integr. 33 (2021) 1065-1072

Klusák J., Kopp D.: 3D assessment of surface influence on crack initiation in sharp notches under a mixed mode of loading. Theor. Appl. Fract. Mech. 112 (2021) 102920

Jindra D., Kala Z., Kala J., Seitl S.: Experimental and Numerical simulation of a Three Point Bending Test of a Stainless Steel Beam. Transportation Research Procedia 55 (2021) 1114-1121