Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Ultrazvuková zařízení pro gigacyklové únavové zkoušky materiálů

Řešiteldoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
Číslo projektuCZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024649
Interní číslo projektu421020
AgenturaMinisterstvo průmyslu a obchodu
Doba řešení2021-04-30 - 2023-03-31

Anotace
Projekt je zaměřený na vývoj zařízení pro testy materiálů v oblasti gigacyklové únavy. Zařízení bude zatěžovat materiál frekvencí 20 kHz. Tak bude možno měřit extrémní životnosti materiálů typicky do 10 miliard cyklů. Této meze dosáhne zařízení za 6 dní. Tyto zkoušky jsou unikátní a v současném základním výzkumu velmi žádané. Vzniknou dvě varianty prototypů zařízení: (i) pro zatěžování plně reverzním cyklem tah-tlak a (ii) pro zatěžování s přidanou statickou složkou zatížení s kapacitou 20 kN.


Nic nebylo nalezeno / nothing found