Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Termodynamika a mikrostruktura nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí

SpoluřešitelRNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
Číslo projektu106/09/0700
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2008-12-31 - 2011-12-30

Anotace
Projekt vychází z aktuální potřeby výroby nahradit olověné pájky technologií, která používá k pájení pasty
obsahující prášky lehce tavitelných slitin bez olova. Studujeme nanoprášky vybraných čistých kovů a
slitin, které jsou z pohledu životního prostředí a zdravotních rizik bezpečné (Cu, Ag, Sn, Sn-Zn, Sn-Ni). Dále se projekt zabývá modelovými strukturami typu substrát/nanoprášek/substrát. Předmětem výzkumu
budou interakce nanočástic mezi sebou, s reaktivním plynným prostředím (vzdušným kyslíkem) a se substráty
kovů a slitin (Cu, Ag, Ni, Sn-Zn, Sn-Ni). Důležitou vlastností čistých kovů a slitin je snižování jejich bodu tání,
pokud jsou přítomny ve formě nanočástic. Ke studiu tohoto jevu použijeme metody termické analýzy (DTA a
DSC). Oxidaci nanočástic (nežádoucí, ale často nevyhnutelnou) budeme sledovat termogravimetricky
(DSC/TG). Ke studiu interakcí nanočástic se substrátem a tvorby intermetalických fází využijeme metody
analytické elektronové mikroskopie. Paralelně budou použity i teoretické metody pro výpočty rovnovážných
stavů (CALPHAD) a pro modelování difúze.


2012

Souček P., Vřešťál J., Zemanová A., Buršík J.: Phase diagram prediction and particle characterization of Sn-Ag nano alloy for low melting point lead-free solders. J. Mining Metall. B 48 (2012) 419-425

Buršík J., Buršíková V., Pešina Z., Sopoušek J.: Mechanical properties and microstructure of model lead-free joints for electronics made with use of nanopowders. Chem. Listy 106 (2012) 390-392

Sopoušek J., Buršík J., Zálešák J., Pešina Z.: Silver nanoparticles sintering at low temperature on a copper substrate: in situ characterisation under inert atmosphere and air. J. Mining Metall. B 48 (2012) 63-712011

Buršík J.: Modelling of hardness distribution curves obtained on two-phase materials by grid indentation technique. Chem. Listy 105 (2011) s660-s663

Buršík J., Sopoušek J., Buršíková V., Stýskalík A., Škoda D.: Characterization of sintered Ag nanopowder joints using nanoindentation tests. Chem. Listy 105 (2011) s777-s778

Sopoušek J., Buršík J., Zálešák J., Buršíková V., Brož P.: Interaction of silver nanopowder with copper substrate. Sci. Sintering 43 (2011) 33-38