Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Studium tepelně deformačních cyklů v soustavě keramická skořepina - slitina gama TiAl

Řešitelprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
Číslo projektu106/04/0853
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2003-12-31 - 2006-12-30

Anotace
Využití slitin gama TiAl v aplikacích je stále ještě podmíněno zvýšením spolehlivosti a vývojem finančně méně náročných technologií výroby strojních komponent. Jednou z cest vedoucích k výraznému snížení výrobních nákladů je použití klasické vakuové indukční pece osazené keramickým kelímkem a následné lití do keramické skořepinové formy. Závažným problémem při přesném lití gama TiAl komponent je výskyt trhlin v odlitcích. Řešení projektu je proto založeno na analýze vzniku termoelastických napětí v systému intermetalický odlitek - keramická skořepinová forma a následné numerické simulaci procesu s využitím databáze creepových vlastností slitin TiAl a dilatací keramických skořepin.


Nic nebylo nalezeno / nothing found