Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Spinodální rozpad v half-Heuslerových slitinách: nanostrukturní cesta k termoelektrikám s vysokou účinností

ŘešitelRNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
Číslo projektu7AMB15AT002
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy, projekt Mobility
Doba řešení2014-12-31 - 2016-12-30

Anotace
Projekt typu MOBILITY se zabýval nanostrukturovanými termoelektrickými materiály v systému {Ti,Zr,Hf}NiSn (half-Heuslerovými slitinami) s cílem optimalizace tepelného zpracování a zlepšení termoelektrických vlastností. Kombinace know-how, vysoké odbornosti a vybavení obou zapojených pracovišť (tj. Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně a Ústavu fyziky pevných látek TU ve Vídni) poskytnula dobré podmínky pro synergii a zaručila zvládnutí navrhovaných cílů projektu. Pokročilé experimenty poskytly spolehlivé údaje o mezích rozpustnosti i o mechanických vlastnostech systémů a spolu s výsledky mikrostrukturního studia byly použity pro optimalizaci termoelektrických vlastností metodou nanostrukturování.


Nic nebylo nalezeno / nothing found