Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Slitiny stříbra, india a cínu jako možné materiály pro bezolovnaté pájky: interakce s niklem a paládiem

ŘešitelIng. Adéla Zemanová, Ph.D.
Číslo projektuKJB200410601
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2005-12-31 - 2008-12-30

Anotace
Cílem navrhovaného projektu je teoretické a experimentální studium fázových diagramů v soustavách materiálů pro bezolovnaté pájky, a to především čtyřsložkových systémů Ag-In-Sn-X a vybraných podsystémů, kde X=Ni, Pd. Oba tyto prvky reprezentují možné substráty pro bezolovnatou pájku typu Ag-In-Sn. Pro teoretické modelování klíčových ternárních a výše uvedených kvaternárních systémů bude použita metoda CALPHAD (Calculation of Phase Diagrams).
Vlastní experimentální program bude zaměřen na studium struktur v rovnovážném stavu, který bude získán dlouhodobým žíháním na vybraných teplotách. Cílem těchto experimentů je dosáhnout stavů blízkých termodynamické rovnováze. Fázové rovnováhy budou studovány rastrovací
elektronovou mikroskopií (SEM), diferenční termickou analýzou (DTA) nebo diferenční skenovací kalorimetrií (DSC) a rentgenovou difrakcí (XRD). Projekt má těsnou návaznost na mezinárodní spolupráci v rámci programu COST 531.


Nic nebylo nalezeno / nothing found