Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě

Spoluřešiteldoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
Číslo projektuCZ.1.07/2.3.00/45.0040
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2013-12-31 - 2015-06-29

Anotace
Obsahem tohoto projektu je pomocí nových popularizačních aktivit a systematické práce s cílovými skupinami přiblížit těmto výzkumné aktivity srozumitelnou a atraktivní formou tak, aby v nich byl podpořen zájem a motivace pro případnou vědeckou kariéru v přírodovědných a technických oborech. Uvědomujeme si, že aktivit na popularizaci vědy již bylo vyvinuto mnoho a je potřeba tyto aktivity vhodně doplňovat. Předkládaný projekt byl vypracován na základě analýzy stávajících/připravovaných aktivit na popularizaci vědy a analýzy příkladů dobré praxe z ČR/zahraničí. Projekt je nastaven tak, aby vytvořil nové inovativní aktivity v Jihomoravském kraji, které vhodně doplní a posílí stávající akce.


Nic nebylo nalezeno / nothing found