Institute of Physics of Materials AS CR, v. v. i. > Projects > Science Academy - critical thinking and practical application of scientific and technical knowledge in real life

Science Academy - critical thinking and practical application of scientific and technical knowledge in real life

Co-investigatordoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
Number of ProjectCZ.1.07/2.3.00/45.0040
AgencyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Duration2013-12-31 - 2015-06-29

Anotace
Obsahem tohoto projektu je pomocí nových popularizačních aktivit a systematické práce s cílovými skupinami přiblížit těmto výzkumné aktivity srozumitelnou a atraktivní formou tak, aby v nich byl podpořen zájem a motivace pro případnou vědeckou kariéru v přírodovědných a technických oborech. Uvědomujeme si, že aktivit na popularizaci vědy již bylo vyvinuto mnoho a je potřeba tyto aktivity vhodně doplňovat. Předkládaný projekt byl vypracován na základě analýzy stávajících/připravovaných aktivit na popularizaci vědy a analýzy příkladů dobré praxe z ČR/zahraničí. Projekt je nastaven tak, aby vytvořil nové inovativní aktivity v Jihomoravském kraji, které vhodně doplní a posílí stávající akce.


Nic nebylo nalezeno / nothing found