Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Role struktury sesíťované polymerní matrice v částicovém kompozitu. Víceúrovňové modelování a experimentální ověření.

Spoluřešitelprof. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektu106/08/1409
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2007-12-31 - 2010-12-30

Anotace
Cílem projektu je vyvinout postupy pro modelování vlastností částicových kompozitů se síťovanou polymerní matricí. Jedná se o vztahy mezi síťovou strukturou polymerní matrice a elastickým chováním matrice na jedné straně a deformačním chováním kompozitu při mechanickém namáhání a botnání na straně druhé. Síťová struktura bude simulována statistickými a kinetickými metodami a elastické chování pomocí modelu s omezenými fluktuacemi uzlů a omezenou roztažností řetězce. Součástí cíle je předpovědět změny chování nabotnalého kompozitu. Matematický model zohlední strukturu polymerní sítě matrice na molekulární úrovni a vyjádří stavy napjatosti a chování kompozitu na makroskopické úrovni. Celkového řešení bude dosaženo implementací konstitutivních vztahů odvozených na základě molekulárních modelů do metody konečných prvků. Výsledky modelování budou ověřeny experimentálně na modelové řadě kompozitů. Bude testováno deformační chování kompozitu v lineární i nelineární oblasti, botnání a deformační chování ve zbotnalém stavu. Bude také modelováno porušení kompozitů při velkých deformacích.


2012

Majer Z., Náhlík L., Hutař P.: The Estimation of Micro-crack Behavior in Polymer Particulate Composite with Soft Interphase. Adv. Mater. Res. 482-484 (2012) 1660-1663

Náhlík L., Hutař P., Dušková M., Dušek K., Máša B.: Estimation of the macroscopic stress-strain curve of a particulate composite with crosslinked polymer matrix. Mech. Comp. Materials 47 (2012) 627-6342011

Náhlík L., Máša B., Hutař P.: Numerical Modeling of Macroscopic Behavior of Particulate Composite with Crosslinked Polymer Matrix. Key Eng. Mater. 465 (2011) 129-132