Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Oxidy indukované zavírání trhliny a jeho dopady na únavovou životnost mechanických komponent (OXILAP)

Řešitelprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Číslo projektu22-28283S
Interní číslo projektu322010
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2022-01-01 - 2024-12-31

Anotace
V rámci projektu bude studován vliv oxidy indukovaného zavírání trhliny (OICC) na prahovou hodnotu pro šíření únavových trhlin. Ukazuje se, že tvorba oxidů na nových površích vznikajících při šíření únavové trhliny významně ovlivňuje velikost zavírání trhliny a je často zodpovědná za rozdíly v naměřených prahových hodnotách pro daný materiál. Přitom je známo, že i drobná změna prahové hodnoty má velký dopad na stanovení únavové životnosti konstrukce. V rámci řešení grantu bude stanoven význam OICC v různých materiálech a to jak studiem dynamiky oxidace, tak separací působících mechanismů zavírání trhliny. Separace OICC bude dosaženo původním experimentálním postupem umožňujícím měření v suché atmosféře. Jeho vliv bude v dalším stanoven z parametrů oxidické vrstvy vzniklé při zatěžování a to pomocí vlastní metodiky s využitím fokusovaného iontového svazku. Budou vytvořeny přesnější matematické modely zavírání únavové trhliny při jejím šíření, které umožní významně zpřesnit stanovení únavové životnosti konstrukcí namáhaných proměnným zatěžováním.


2024

Kubíček R., Vojtek T., Jambor M., Pokorný P., Náhlík L., Pokluda J., Hutař P.: Solution to the problem of low sensitivity of crack closure models to material properties. Theor. Appl. Fract. Mech. 130 (2024) 1042432023

Jambor M., Vojtek T., Pokorný P., Koutný D., Náhlík L., Hutař P., Šmíd M.: Anomalous fatigue crack propagation behavior in near-threshold region of L-PBF prepared austenitic stainless steel. Mater. Sci. Eng. A 872 (2023) 144982

Oplt T., Vojtek T., Kubíček R., Pokorný P., Hutař P.: Numerical modelling of fatigue crack closure and its implication on crack front curvature using deltaCTODp. Int. J. Fatigue 171 (2023) 1075702022

Kubíček R., Vojtek T., Pokorný P., Hutař P.: Sensitivity of numerically modelled crack closure to material. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 911-918

Jambor M., Pokorný P., Trško L., Oplt T., Jacková M., Hutař P.: Microstructure and the fatigue crack propagation in the dissimilar low alloy/stainless steel GMAW welded joints. Mater. Character. 191 (2022) 112119