Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricí

Spoluřešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektuGA106/06/0724
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2005-12-31 - 2008-12-30

Anotace
Kompozity s keramickou matricí představují perspektivní skupinu materiálů vhodnou pro vysokoteplotní aplikace, součásti podrobené převážně tlakovému zatěžování nebo konstrukce vystavené koroznímu prostředí. Přes poměrně značný pokrok v experimentální iteoretické oblasti studia těchto materiálů zůstává celá řada neřešených problémů, které mohou být klíčové pro další vývoj (optimalizaci) zmíněné skupiny kompozitů. Na rozdíl od předchozího projektu (GAČR 101/02/0683) řešícího převážně problematikuzhouževnatění křehké matrice pomocí kovových částic a dlouhých vláken je navrhovaný projekt zaměřen na řešení stínících účinků v kompozitech s krátkými vlákny a křehkými částicemi ve tvaru destiček. V obou případech představuje klíčový příspěvek kezhouževnatění ohyb trhlin, jejich šíření podél materiálových rozhraní, resp. přemostění, a zejména synergie těchto mechanismů. Z experimentálního hlediska budou předmětem zájmu kompozity tvořené skelnou borosilikátovou matricí s odstupňovaným podílem


Nic nebylo nalezeno / nothing found