Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Korelativní měření magnetických vlastností povrchů

Řešiteldoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Číslo projektuCZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023778
AgenturaMinisterstvo průmyslu a obchodu
Doba řešení2021-02-01 - 2021-06-30

Anotace
Cílem tohoto projektu je vyvinout metodiku korelového měření magnetických vlastností a povrchové topografie pomocí zařízení LiteScope. Konkrétně se jedná o využití komerčních MFM sond (NenoVision) pro charakterizaci prostorových změn povrchových magnetických momentů k okolích skluzových pásů a deformačních dvojčat na površích plasticky deformovaných materiálů a korelaci se signálem získaným ze SEM. Tyto studie umožní verifikovat predikce atomárních simulací založených na empirických potenciálech s vlivem magnetického pole. Současně tato měření umožní charakterizace velikostí magnetických domén, a tedy určení míry magnetické anizotropie ve studovaných materiálech.