Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Komplexní teoretické a experimentální studium fázových diagramů pokročilých termoelektrických materiálů

ŘešitelRNDr. Aleš Kroupa, CSc.
Číslo projektu18-25660J
Interní číslo projektu318220
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2018-01-01 - 2020-12-31

Anotace
Projekt se zabývá systémy Ag-Pb-Sn-Te a Pb-Se-Sn-Te, které jsou důležité pro termoelektrické materiály. Slibnými termoelektrickými slitinami jsou např. PbTe, SnTe, Ag-Pg-Te. Pro další zlepšování jejich vlastností a pro pochopení vývoje jejich mikrostruktury jsou fázové diagramy klíčovým nástrojem. V rámci projektu budou studovány soustavy Ag-Sn-Te, Pb-Se-Sn, Ag-Pb-Sn a Pb-Se-Te jak experimentálně tak teoreticky, kombinací metody CALPHAD a ab initio výpočtů. Navrhovatel a jeho tým byli mezi prvními, kteří tento progresivní teoretický přístup vyvinuli a aplikovali. Jako druhý krok budou v rámci projektu posouzeny existující fázové diagramy a termodynamické modely pro všechny další podsoustavy výše uvedených čtverných soustav a v případě potřeby přemodelovány. Hlavním cílem projektu je tedy vytvoření konsistentních termodynamických databází pro tyto soustavy. Projekt bude řešen v rámci spolupráce skupiny prof. Sinn-wen Chena z Tchaj-wanu a skupiny navrhovatele. Znalosti a možnosti obou vědeckých týmů budou touto spoluprací výrazně posíleny.


2022

Zobač O., Richter K., Kroupa A.: Experimental Phase Diagram of the Ag-Se-Sn System at 250, 400 and 550 °C. J. Phase Equil. Diffus. 43 (2022) 32-42

Chen S., Kroupa A., Du J., Zemanová A., Hutabalian Y., Vřešťál J., Chiu K.: Experimental and Theoretical Study of the Ag-Sn-Te Phase Diagram. J. Phase Equil. Diffus. 43 (2022) 139-163

Zobač O., Zemanová A., Chen S., Kroupa A.: CALPHAD-Type Assessment of the Pb-Se-Sn System. J. Phase Equil. Diffus. 43 (2022) 243-2552021

Chen S., Huang ., Hsu Y., Liu J., Zemanová A., Kroupa A.: Phase diagram of Pb-Se-Te system I: Experimental study. CALPHAD 74 (2021) 102310

Fikar O., Vřešťál J., Kroupa A., Chen S.: The study of the Pb-Se-Te phase diagram: Part 2 - The thermodynamic assessment of the Se-Te and Pb-Se-Te systems. CALPHAD 74 (2021) 1023092020

Dinsdale A., Zobač O., Kroupa A., Khvan A.: Use of third generation data for the elements to model the thermodynamics of binary alloy systems: Part 1 - The critical assessment of data for the Al-Zn system. CALPHAD 68 (2020) 101723

Du J., Zemanová A., Hutabalian Y., Kroupa A., Chen S.: Phase diagram of Ag-Pb-Sn system. CALPHAD 71 (2020) 1019972019

Jedličková V., Zemanová A., Kroupa A.: The Thermodynamic Assessment of the Co-Sn System. J. Phase Equil. Diffus. 40 (2019) 21-33