Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Komplexní teoretické a experimentální studium fázových diagramů pokročilých termoelektrických materiálů

ŘešitelRNDr. Aleš Kroupa, CSc.
Číslo projektu18-25660J
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2018-01-01 - 2020-12-31

Anotace
Projekt se zabývá systémy Ag-Pb-Sn-Te a Pb-Se-Sn-Te, které jsou důležité pro termoelektrické materiály. Slibnými termoelektrickými slitinami jsou např. PbTe, SnTe, Ag-Pg-Te. Pro další zlepšování jejich vlastností a pro pochopení vývoje jejich mikrostruktury jsou fázové diagramy klíčovým nástrojem. V rámci projektu budou studovány soustavy Ag-Sn-Te, Pb-Se-Sn, Ag-Pb-Sn a Pb-Se-Te jak experimentálně tak teoreticky, kombinací metody CALPHAD a ab initio výpočtů. Navrhovatel a jeho tým byli mezi prvními, kteří tento progresivní teoretický přístup vyvinuli a aplikovali. Jako druhý krok budou v rámci projektu posouzeny existující fázové diagramy a termodynamické modely pro všechny další podsoustavy výše uvedených čtverných soustav a v případě potřeby přemodelovány. Hlavním cílem projektu je tedy vytvoření konsistentních termodynamických databází pro tyto soustavy. Projekt bude řešen v rámci spolupráce skupiny prof. Sinn-wen Chena z Tchaj-wanu a skupiny navrhovatele. Znalosti a možnosti obou vědeckých týmů budou touto spoluprací výrazně posíleny.


2020

Dinsdale A., Zobač O., Kroupa A., Khvan A.: Use of third generation data for the elements to model the thermodynamics of binary alloy systems: Part 1 - The critical assessment of data for the Al-Zn system. CALPHAD 68 (2020) 101723

Du J., Zemanová A., Hutabalian Y., Kroupa A., Chen S.: Phase diagram of Ag-Pb-Sn system. CALPHAD 71 (2020) 1019972019

Jedličková V., Zemanová A., Kroupa A.: The Thermodynamic Assessment of the Co-Sn System. J. Phase Equil. Diffus. 40 (2019) 21-33