Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Komplexní studium fázových diagramů pokročilých kovových materiálů, kombinující ab initio a semiempirické modelování s experimentálními postupy

ŘešitelRNDr. Aleš Kroupa, CSc.
Číslo projektuGA14-15576S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2013-12-31 - 2016-12-30

Anotace
Projekt využívá kombinovaný přístup k modelování fázových diagramů komplexních soustav důležitých pro vývoj pokročilých kovových materiálů. Moderní teoretické postupy (semiempirická metoda CALPHAD a ab-initio metody) byly doplněny experimenty. Teoretické metody jsme dále rozvíjeli v rámci základního výzkumu, ale také jsme se zabývali jejich využitím pro efektivní vývoj nových materiálů. Zaměřili jsme se na studium vybraných intermetalických fází (γ-brass, Lavesova fáze, σ či Z fáze), jejichž přítomnost významně ovlivňuje vlastnosti materiálů. Vytvořili jsme pro ně vhodný termodynamický model, který je v plném rozsahu využitelný při modelování všech soustav, kde se tyto fáze mohou vyskytovat. Dosažené výsledky umožnily systematický popis stability fází a zvýšily spolehlivost predikce jejich chování v komplexních soustavách, což by bylo za použití pouze jedné z výše uvedených metod nemožné. Modely fází byly dále využity pro zdokonalení existujících termodynamických databází používaných pro výpočty fázových diagramů a termodynamických vlastností komplexních soustav.


2017

Vřešťál J., Pavlů J., Wdowik U., Šob M.: Modelling of phase equilibria in the Hf-V system below room temperature. J. Mining Metall. B 53 (2017) 239-247

Kroupa A., Mazalová M., Richter K.: The reassessment of the Al-V system and new assessment of the Al-Si-V system. CALPHAD 59 (2017) 47-602016

Pavlů J., Vřešťál J., Šob M.: Ab initio study of energetics and magnetism of sigma phase in Co-Mo and Fe-Mo systems. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 24 (2016) 025006

Repovský P., Homolová V., Ciripová L., Kroupa A., Zemanová A.: Experimental study and thermodynamic modelling of the B-Fe-Mn ternary system. CALPHAD 55 (2016) 252-2592015

Kroupa A., Káňa T., Buršík J., Zemanová A., Šob M.: Modelling of phase diagrams of nanoalloys with complex metallic phases: Application to Ni-Sn. Phys. Chem. Chem. Phys. 17 (2015) 28200-282102014

Homolová V., Repovský P., Výrostková A., Kroupa A.: Experimental and theoretical determination of phase fraction in the Fe-B-V alloys. J. Phase Equil. Diffus. 35 (2014) 172-177