Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Integrita a struktura materiálů v počátečních stádiích interakce s pulzujícím vodním paprskem

Spoluřešitelprof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Číslo projektu19-00408S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2019-01-01 - 2021-12-31

Anotace
Technologie řezání materiálů vodním paprskem je běžně používaná. Kontinuální vodní paprsek nemá na kovové materiály velký účinek, řezání je převážně umožněno unášením abraziva. Na Ústavu Geoniky bylo vyvinuto zařízení s některými patentovanými částmi, které vodní paprsek rozbije na malé kapky (pulzující vodní paprsek, PWJ). PWJ zasáhne povrch cílového materiálu při vyšším nárazovém tlaku. Cílem je studovat integritu a strukturu materiálu v počátečních erozních stádiích během interakce PWJ s materiálem. První experimenty prokázaly, že při vhodném užití PWJ dochází k deformaci povrchové vrstvy materiálu a k ovlivnění únavové životnosti. PWJ má tedy pravděpodobně podobný účinek jako kuličkování. V rámci tohoto projektu chceme aplikovat PWJ na povrch 2 materiálů a podrobně charakterizovat změny na povrchu a v povrchové vrstvě materiálů pomocí rtg. difrakce, měřením mikrotvrdosti, profilometrií a elektronovou mikroskopií (SEM, TEM). Souběžně budou probíhat únavové zkoušky s cílem nalezení ideálních parametrů PWJ pro prodloužení životnosti materiálů.


2020

Hloch S., Srivastava M., Nag A., Müller M., Hromasová M., Svobodová J., Kruml T., Chlupová A.: Effect of pressure of pulsating water jet moving along stair trajectory on erosion depth, surface morphology and microhardness. Wear 452-453 (2020) 203278