Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Iniciace a šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí souvisejících s rozhraním

Řešiteldoc. Ing. Jan Klusák, Ph.D.
Číslo projektuP108/10/2049
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2009-12-31 - 2012-12-30

Anotace
Podstatou projektu je souhrnné posouzení podmínek iniciace a šíření trhliny z bi-materiálového vrubu. Při vzniku porušení se vyskytují tři hlavní způsoby: (i) Iniciace a šíření trhliny v obecném směru do objemu jedné z materiálových komponent. (ii) Porušení v rozhraní. (iii) Iniciace a šíření trhliny do jednoho z materiálů ve směru rovnoběžném s rozhraním. Vzhledem k tomu, že první a druhý způsob jsme již studovali, případně se jejich studium vyskytuje v literatuře, bude hlavním cílem projektu popsat podmínky, při kterých se trhlina z bi-materiálového vrubu iniciuje a šíří ve směru rovnoběžném s rozhraním. Tento způsob porušení se vyskytuje v případech, kdy parametry lomověmechanické odolnosti rozhraní jsou vyšší než tyto parametry odpovídající některé materiálové části. V rámci projektu bude provedeno zobecnění lineárně elastické a elasticko-plastické lomové mechaniky popisující podmínky vzniku a šíření trhliny při kombinovaném módu ve směru rovnoběžném s rozhraním. Nakonec bude sestaveno souhrnné kritérium stability uvažující všechny tři potenciální
způsoby vzniku porušení.


2013

Profant T., Klusák J., Ševeček O., Kotoul M.: On the direction of a crack initiated from an orthotropic bi-material notch composed of materials with non-uniform fracture mechanics properties. Key Eng. Mater. 525-526 (2013) 545-548

Klusák J., Profant T., Knésl Z., Kotoul M.: The influence of discontinuity and orthotropy of fracture toughness on conditions of fracture initiation in singular stress concentrators. Eng. Fract. Mech. 110 (2013) 438-447

Helincks P., De Corte W., Klusák J., Boel V., De Schutter G.: Experimental investigation of the influence of the bond conditions on the shear bond strength between steel and self- compacting concrete using push-out tests. Key Eng. Mater. 525-526 (2013) 205-208

Profant T., Klusák J., Ševeček O., Hrstka M., Kotoul M.: An energetic criterion for a micro-crack of finite length initiated in orthotropic bi-material notches. Eng. Fract. Mech. 110 (2013) 396-409

Klusák J., Helincks P., Seitl S., De Corte W., Boel V., De Schutter G.: The influence of the epoxy interlayer on the assessment of failure conditions of push-out test specimens. Key Eng. Mater. 525-526 (2013) 61-642012

Helincks P., De Corte W., Klusák J., Seitl S., Boel V., De Schutter G.: Failure conditions from push-out tests of a steel-concrete joint: experimental results. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 714-717

Klusák J., Profant T., Ševeček O., Kotoul M.: Crack propagation from bi-material notches - matched asymptotic procedure. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 416-419

Korbel J., Zant N., Klusák J., Knésl Z.: Fracture analysis of epoxy-aluminum spacers exposed to pressure loads. Theor. Appl. Fract. Mech. 64 (2012) 244-247

Klusák J., Seitl S., De Corte W., Helincks P., Boel V., De Schutter G.: Failure conditions from push out tests of a steel-concrete joint: fracture mechanics approach. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 710-713

Klusák J., Profant T., Kotoul M.: Conditions for crack initiation in an orthotropic bi-material notch. Mech. Adv. Mat. Struct. 19 (2012) 302-3072011

Seitl S., Fernández-Zúniga D., Fernández-Canteli A.: Using a tensor model for analyzing some aspects of mode-II loading. Appl. Comput. Mech. 5 (2011) 55-66

Profant T., Klusák J., Kotoul M.: On the Crack Initiated From the Bi-material Notch Tip. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 441-444

Profant T., Klusák J., Kotoul M.: Case Criterion of Crack Onset in Orthotropic Bi-material Notches. Key Eng. Mater. 465 (2011) 157-160

Klusák J., Knésl Z.: Case Study of Crack Initiation from Bi-material Notches. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 4492010

Klusák J., Profant T., Kotoul M.: Determination of the threshold values of orthotropic bi-material notches. Procedia Eng. 2 (2010) 1635-1642

Klusák J., Knésl Z.: Reliability assessment of a bi-material notch: Strain energy density factor approach. Theor. Appl. Fract. Mech. 53 (2010) 89-93