Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Half-Heuslerovy termoelektrické slitiny s vysokou entropií a s vysokou účinností

ŘešitelRNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
Číslo projektu8J19AT011
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2019-01-01 - 2021-12-31

Anotace
Projekt typu MOBILITY se zabývá přípravou a studiem nových nanostrukturovaných termoelektrických materiálů v soustavě half-Heuslerových slitin ze systému {Ti,Zr,Hf,Ta}xNb1-x{Fe,Co,Ni}Sb1-ySny, s cílem optimalizace tepelného a mechanického zpracování a zlepšení termoelektrických vlastností. Kombinace know-how, vysoké odbornosti a vybavení obou zapojených pracovišť (tj. Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně a Ústavu fyziky pevných látek TU ve Vídni) poskytuje dobré podmínky pro synergii a zaručuje zvládnutí navrhovaných cílů projektu. V Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně využíváme v rámci projektu zařízení pro termickou analýzu (DTA, DSC), přístroj pro Knudsenovu efúzní hmotnostní spektrometrii (KEMS), analytickou elektronovou mikroskopii (TEM, SEM a EDX) a pokročilé výpočty fázových rovnovah. Na Ústavu fyziky pevných látek TU ve Vídni jsou k dispozici zařízení pro přípravu nanostrukturovaných termoelektrik a techniky charakterizace krystalové struktury, mikrostruktury a určení fyzikálních i mechanických vlastností termoelektrických materiálů.


Nic nebylo nalezeno / nothing found