Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Half-Heuslerovy termoelektrické slitiny s vysokou entropií a s vysokou účinností

ŘešitelRNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
Číslo projektu8J19AT011
Interní číslo projektu491200
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2019-01-01 - 2021-12-31

Anotace
Projekt typu MOBILITY se zabývá přípravou a studiem nových nanostrukturovaných termoelektrických materiálů v soustavě half-Heuslerových slitin ze systému {Ti,Zr,Hf,Ta}xNb1-x{Fe,Co,Ni}Sb1-ySny, s cílem optimalizace tepelného a mechanického zpracování a zlepšení termoelektrických vlastností. Kombinace know-how, vysoké odbornosti a vybavení obou zapojených pracovišť (tj. Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně a Ústavu fyziky pevných látek TU ve Vídni) poskytuje dobré podmínky pro synergii a zaručuje zvládnutí navrhovaných cílů projektu. V Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně využíváme v rámci projektu zařízení pro termickou analýzu (DTA, DSC), přístroj pro Knudsenovu efúzní hmotnostní spektrometrii (KEMS), analytickou elektronovou mikroskopii (TEM, SEM a EDX) a pokročilé výpočty fázových rovnovah. Na Ústavu fyziky pevných látek TU ve Vídni jsou k dispozici zařízení pro přípravu nanostrukturovaných termoelektrik a techniky charakterizace krystalové struktury, mikrostruktury a určení fyzikálních i mechanických vlastností termoelektrických materiálů.


2024

Rogl G., Binder G., Michor H., Buršík J., Eiberger M., Grytsiv A., Giester G., Rogl P.: Tau-borides (Mnx{Ru,Os,Ir}1-x)23B6: X-ray single crystal and TEM data, physical properties. J. Alloys Comp. 993 (2024) 1746042021

Zelenka F., Brož P., Vřešťál J., Buršík J., Zemanová A., Rogl G., Rogl P.: Study of thermal stability of half-Heusler alloys TiFe1.33Sb and TixNb1-xFeSb (x = 0, 0.15) by differential thermal analysis and Knudsen effusion method. CALPHAD 74 (2021) 102292

Zelenka F., Strádal J., Brož P., Vřešťál J., Buršík J., Zemanová A., Rogl G., Rogl P.: Study of thermal stability of n-type skutterudites Sr0.07Ba0.07Yb0.07Co4Sb12 by differential thermal analysis and Knudsen effusion method. CALPHAD 73 (2021) 102258

Yan X., Brož P., Vřešťál J., Vlach J., Buršík J., Mazalová M., Pavlů J., Smetana B., Rogl G., Eiberger M., Grytsiv A., Michor H., Müller H., Giester G., Rogl P.: On the constitution and thermodynamic modeling of the phase diagrams Nb-Mn and Ta-Mn. J. Alloys Comp. 865 (2021) 158715