Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Iniciace porušování a lom kvazikřehkých stavebních materiálů

ŘešitelIng. Lucie Malíková, Ph.D.
Číslo projektu8J18AT009
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2018-01-01 - 2021-07-12

Anotace
Primárním cílem projektu je pod vedením Ústavu fyziky materiálu AV ČR, v. v. i., prohloubení spolupráce mezi dvěma kompaktními týmy ze stavebních fakult TU Wien a Vysokého učení technického v Brně. V rámci této spolupráce má být proveden výzkum nelineárního lomového chování kompozitů především na silikátové bázi, nejužívanější třídy materiálů ve stavebnictví. Cílem navrhovaného projektu je na základě výsledků získaných v rámci předchozí spolupráce řešit další vybrané části zmíněného zamýšleného, dosti komplexního výzkumného programu. Hlavní pozornost bude věnována vyšetřování iniciaci porušování a lomu vybraných kvazikřehkých stavebních materiálů s využitím lomového modelu dvojí-K. Bude vedena promyšlená experimentální kampaň a numerické analýzy. Výsledky testů budou pokročile vyhodnoceny a bude prováděna systematická kvantifikace parametrů popisujících odolnost proti šíření trhlin a lomu vybraných kompozitů v závislosti na typu, délce a množství vláken.


Nic nebylo nalezeno / nothing found