Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Malíková Lucie

Ing. Lucie Malíková, Ph.D.

Místnost603
Telefon+420 532 290 430
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDB-6690-2014
Pozicevědecký pracovník - Speciální problémy lomové mechaniky a únavy materiálů (FRACTIGUE)

Osobní informace
Vzdělání:
  • 2001-2006 Vysokoškolské studium Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
  • 2001-2006 Doktorské studium Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
Profesní rozvoj:
  • 2005-2009 ÚFM AV ČR Mladý vědecký pracovník ve skupině Vysokocyklové únavy, diplomová a disertační práce, spolupráce na projektech
  • 2009-2010 MCL Leoben, ISFK Montanuniversität Leoben Juniorský vědecký pracovník, projekt "Spolehlivost LTCC součástek v automobilovém průmyslu", Materials Center Leoben (MCL) a Institut für Struktur- und Funktionskeramik (ISFK), Montanuniversität Leoben, Rakousko
  • Od r. 2011 FAST VUT Vědecký pracovník, Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav stavební mechaniky
  • Od r. 2016 ÚFM AV ČR Vědecký pracovník, nyní ve skupině Speciální problémy lomové mechaniky a únavy materiálů, diplomová a disertační práce, spolupráce na projektech

Činnost
Klasická a zobecněná lomová mechanika, výpočtová mechanika, bi-materiálové rozhraní, keramické lamináty, Williamsův rozvoj, víceparametrový popis pole napětí u vrcholu trhliny.


2023

Miarka P., Seitl S., Klusák J., Malíková (Šestáková) L., Merta I., Bílek V.: High-cycle fatigue cracks in concrete investigated by micro cT tomography.. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 124-1292022

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Juhászová T., Seitl S.: Fracture Parameters of a Perpendicular Crack With its Tip Close to a Corrosion Pit. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 22 (2022) 30-34

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Juhászová T., Klusák J., Seitl S.: Interaction of a fatigue crack and a corrosion dimple in a high-strength steel specimen. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1082-1089

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Doubek P., Seitl S.: Influence of the interphase between laser-cladded metal layer and steel substrate on the fatigue propagation of a short edge crack. Frattura ed Integrita Strutturale 59 (2022) 514-524

Seitl S., Benešová A., Paredes Pascual Á., Malíková (Šestáková) L., Bujdoš D., Bílek V.: Fatigue and fracture properties of concrete mixtures with various water to cement ratio and maximum size of aggregates. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1512-1519

Doubek P., Malíková (Šestáková) L., Seitl S.: Analysis of the material properties in the vicinity of bi-material interface made by the laser cladded protective layer on the S960. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1529-15362021

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Miarka P., Seitl S.: Crack behaviour at the interface of a surface layer applied ona steel substrate by laser cladding. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1209 (2021) 12049

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Doubek P., Seitl S.: Influence of the bi-material interface on the crack propagation through a thin protective layer. Procedia Struct. Integr. 33 (2021) 605-612

Juhászová T., Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Miarka P., Seitl S.: Fatigue behaviour of a short crack in a thin protective layer laser-cladded on a steel substrate. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 21 (2021) 25-28

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Kucharczyková B., Šimonová H.: Williams expansion utilized for assessment of crack behaviour under mixed-mode loading in alkali-activated fine-grained composite. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 44 (2021) 1151-11612020

Miarka P., Cruces A., Seitl S., Malíková (Šestáková) L., Lopez-Crespo P.: Evaluation of the SIF and T-stress values of the Brazilian disc with a central notch by hybrid method . Int. J. Fatigue 135 (2020) 105562

Miarka P., Cruces A., Seitl S., Malíková (Šestáková) L., Lopez-Crespo P.: Influence of the constraint effect on the fatigue crack growth rate in S355 J2 steel using digital image correlation. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 43 (2020) 1703-17182019

Seitl S., Miarka P., Růžička V., Malíková (Šestáková) L., Cruces A., Lopez-Crespo P.: Approximation of the crack-tip field in fatigue cracks in bridge steel specimens: DIC analysis of different constraint levels. Frattura ed Integrita Strutturale 49 (2019) 97-1062018

Seitl S., Malíková (Šestáková) L., Růžička V., Moreno B., Lopez-Crespo P.: Williams' expansion-based approximation of the displacement field in an Al 2024 compact tension specimen reconstructed from optical measurements. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 41 (2018) 2187-2196

Malíková (Šestáková) L., Klusák J.: Multi-Parameter Fracture Mechanics: Crack Approaching a Bi-Material Interface. Key Eng. Mater. 784 (2018) 79-84

Malíková (Šestáková) L., Klusák J.: Influence of the Interfacial Transition Zone on crack behavior in a matrix/aggregate system. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1798-18032017

Šimonová H., Vyhlídal M., Kucharczyková B., Bayer P., Keršner Z., Malíková (Šestáková) L., Klusák J.: Modelling of interfacial transition zone effect on resistance to crack propagation in fine-grained cement-based composites. Frattura ed Integrita Strutturale 41 (2017) 211-219

Malíková (Šestáková) L., Seitl S.: Application of the Williams Expansion near a Bi-Material Interface. Key Engineering Materials 754 (2017) 206-209

Malíková (Šestáková) L., Klusák J., Keršner Z.: Assessment of Crack Stability in a Quasi-brittle Particle Composite. Procedia Eng. 190 (2017) 49-53


ČísloNázev
8J18AT009 Iniciace porušování a lom kvazikřehkých stavebních materiálů