Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Malíková Lucie

Ing. Lucie Malíková, Ph.D.

Místnost603
Telefon+420 532 290 430
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDB-6690-2014
Pozicevědecký pracovník - Speciální problémy lomové mechaniky a únavy materiálů (FRACTIGUE)

Osobní informace
Vzdělání:
  • 2001-2006 Vysokoškolské studium Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
  • 2001-2006 Doktorské studium Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
Profesní rozvoj:
  • 2005-2009 ÚFM AV ČR Mladý vědecký pracovník ve skupině Vysokocyklové únavy, diplomová a disertační práce, spolupráce na projektech
  • 2009-2010 MCL Leoben, ISFK Montanuniversität Leoben Juniorský vědecký pracovník, projekt "Spolehlivost LTCC součástek v automobilovém průmyslu", Materials Center Leoben (MCL) a Institut für Struktur- und Funktionskeramik (ISFK), Montanuniversität Leoben, Rakousko
  • Od r. 2011 FAST VUT Vědecký pracovník, Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav stavební mechaniky
  • Od r. 2016 ÚFM AV ČR Vědecký pracovník, nyní ve skupině Speciální problémy lomové mechaniky a únavy materiálů, diplomová a disertační práce, spolupráce na projektech

Činnost
Klasická a zobecněná lomová mechanika, výpočtová mechanika, bi-materiálové rozhraní, keramické lamináty, Williamsův rozvoj, víceparametrový popis pole napětí u vrcholu trhliny.


ČísloNázev
8J18AT009 Iniciace porušování a lom kvazikřehkých stavebních materiálů