Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Cílená manipulace s mikrostrukturou pro aditivní tvarování slitin ODS

ŘešitelIng. Hynek Hadraba, Ph.D.
Číslo projektu24-12763S
Interní číslo projektu324020
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2024-01-01 - 2026-12-31

Anotace
Nutnost tavení kovových částic omezuje použitelnost aditivních metod pro tisk pokročilých slitin ODS, které vyžadují následné tepelně-mechanické zpracování. Projekt je zaměřen na přípravu řízené multi-modální mikrostruktury ODS oceli Eurofer s požadovanou kombinací mechanických vlastností, která umožní obejít nutnost aplikace tepelně-mechanického zpracování po depozici. Navržený inovativní způsob ovlivnění konečné mikrostruktury pomocí před zpracování prášku umožňuje kontrolu velikosti zrna, a chemického a fázového složení v reprezentativním objemu materiálu, kterými je možné vytvářet překážky pro pohyb poruch krystalové mřížky a tím ovlivňovat deformační mechanismy. Výsledná mikrostruktura slitiny je získána konsolidací pomocí 3D tisku metodou cold spray. Návrh mikrostruktury oceli bude získán pomocí mikromechanického modelování vycházejícího ze sledovaných mikrostrukturních parametrů (velikost a distribuce zrna, velikost, distribuce a chemické složení zpevňující fáze) s cílem dosažení požadovaných mechanických vlastností: vysoké pevnosti a kombinace vysoké pevnosti a deformace.