Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Pokročilá metodika návrhu železničních náprav pro bezpečný a ekonomický provoz

Řešiteldoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
Číslo projektuCK03000060
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2022-03-01 - 2025-12-31

Anotace
Ze strany provozovatelů železniční dopravy je vyvíjen neustálý tlak na snižování nákladů při zachování bezpečnosti dopravy. Tento tlak se projevuje požadavky na dodávku bezpečných železničních náprav s garantovaným servisním intervalem. Požadavku lze vyhovět za použití technologií využívajících zbytkových napětí v nápravě (např. indukčního kalení či válečkování). Stávající metodiky návrhu železničních náprav však s vneseným vnitřním zatížením nedokáží pracovat a predikované životnosti se tak výrazně liší od reálných. Navrhovaný projekt si klade za cíl vyvinout metodiku stanovení zbytkové únavové životnosti nápravy zahrnující vliv zbytkových napětí, která bude poskytovat realistický odhad životnosti nápravy a umožní návrh bezpečných a ekonomických náprav s vysokými užitnými vlastnostmi.
  


Nic nebylo nalezeno / nothing found