Mezinárodní mobilita juniorských výzkumných pracovníků ÚFM

Rozhovor s řešitelem projektu podporujícího mezinárodní mobilitu mladých pracovníků ÚFM Lubošem Náhlíkem najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 3 913 553 Kč, z toho příspěvek EU činil 3 326 520 Kč.

Ve střednědobém výhledu se chystáme vybudovat menší centrum elektronové mikroskopie zaměřené na oblasti studia nových materiálů. V rámci centra bychom také rádi prohloubili spolupráci s brněnskými výrobci elektronových mikroskopů i s dalšími průmyslovými partnery. Pro tento záměr budeme potřebovat vhodné pracovníky, které nelze snadno nalézt na trhu práce. Takže využití nabytých zkušeností spatřuji zejména v dlouholeté výzkumné práci vyslaných pracovníků, která poslouží zájmům ústavu i České republiky, říká doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D., řešitel projektu.

Váš projekt je zaměřený na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj juniorských vědeckých pracovníků Ústavu fyziky materiálů Akademie věd. Co konkrétně si může čtenář pod výše uvedenými řádky představit?

V projektu jsme se zaměřili na velmi mladé pracovníky stojící na počátku své vědecké kariéry, tj. studenty doktorského studia a postdoktorandy. Chtěli jsme, aby mladí vědečtí pracovníci poznali zázemí a styl výzkumné práce na renomovaných zahraničních pracovištích, navázali odborné kontakty, a aby pro ně byl zahraniční pobyt přínosný také v odborné rovině, tedy aby se získané poznatky daly využít např. při přípravě dizertačních prací apod. Všichni stážisté se věnovali výzkumné práci a ze všech pobytů vznikla nejméně jedna odborná práce publikovaná v renomovaném zahraničním odborném časopisu.

Naši stážisté si přivezli celou řadu kontaktů, které ve svém odborném životě jistě zúročí, podíleli se na výzkumné činnosti…

Celý článek čtěte na stránkách OPVVV MŠMT.

Kategorie Aktuality CZ, Média CZ.