Medaile Gustava Tammanna udělena J. Svobodovi

U příležitosti oslav 100. výročí Německé společnosti pro vědu o materiálech (DGM) byla dne 27. listopadu 2019 udělena RNDr. Jiřímu Svobodovi, CSc., DSc. Pamětní medaile Gustava Tammanna.

Tato medaile vyznamenává pouze jednou ročně jednoho vedoucího vědeckovýzkumné skupiny v oblasti materiálových věd a inženýrství, který přispěl do této oblasti mimořádným způsobem v podobě dalekosáhlého konceptu vědeckého výzkumu nebo technického rozvoje.

Více na stránkách DGM.

Kategorie Aktuality CZ.