Lomové vlastnosti betonu v prestižním časopise Cement and Concrete Research

Studie zabývající se lomovými vlastnostmi moderních betonových směsí je publikovaná v prestižním časopise Cement and Concrete Research (IF = 11.4). Článek je výsledkem post-doktorské stáže Petra Miarky na Magnel-Vandepitte Laboratory of Concrete Research při Gent University v Gentu v Belgii.

Publikace se zabývá experimentální analýzou lomového chování moderního vysokohodnotného betonu během kombinovaného zatěžování tahem a smykem. Tato kombinace zatížení je jednou z nejběžnějších v nosných betonových konstrukcích, avšak bývá často přehlížena u standartních mechanických zkoušek prováděných na betonech.

Výsledkem experimentální studie je univerzální detekce čela trhliny v různých módech zatěžování. Což vede k detekci takzvané lomové procesní zóny, která se typicky rozvine během zatěžování betonu v tahu. K detekci a analýze trhlin byla použita metoda digitální korelace obrazu, která umožňuje zachycení pole deformací během zatěžování. Smykové chování této zóny je méně popsáno, a proto výsledky experimentů přináší unikátní vhled to mechanismu porušování betonu nejen při tahovém, ale také při smykovém namáhání.

Odkaz na článek v Cement and Concrete Research.

Obrázky níže ukazují použitá betonová tělesa na začátku lomové zkoušky opatřena kontrastním nátěrem a detekovaný rozvoj lomové procesní zóny pro různé kombinace tahu a smyku.

Kategorie Aktuality CZ.