Ivo Šulák převzal Cenu AV ČR za mimořádné výsledky

Gratulujeme Ivu Šulákovi k Ceně Akademie věd České republiky za mimořádné výsledky! Cenu AV ČR získal za výzkum systémů tepelných bariér na bázi oxidu zirkoničitého stabilizovaného oxidem ytritým, které patří mezi nejrozšířenější povrchové úpravy používané v leteckých motorech a pozemních energetických turbínách.

Ceny AV ČR byly předány 14. listopadu 2022, přičemž v kategorii do 35 let převzal cenu také Ivo Šulák z ÚFM. Vyznamenání při ceremoniálu v budově na Národní třídě v Praze předala předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Ivo Šulák se dlouhodobě zabývá materiály, které se používají především v kritických částech plynových turbín. Díky jeho zjištěním se nové materiály povlaků mohou upravit tak, aby byly více odolné proti teplotnímu i mechanickému namáhání. Zvýšení provozních teplot povede k větší efektivnosti i ekologičnosti provozu.

V oceněném výzkumu se Ivo Šulák specializoval na systémy tepelných bariér v leteckých motorech a pozemních energetických turbínách, kde dochází k jejich poškození jemnými částicemi. Výsledky zkoumání získaly rychlou odezvu v praxi například v podobě nových typů lopatek tepelných turbín.
Ceny Akademie věd ČR každoročně získávají vědkyně a vědci, jejichž výzkumy přispívají k prestiži české vědy v mezinárodním měřítku. Od jejich prvního zveřejnění nesmí uplynout více než pět let.

Přejeme spoustu úspěchů v další vědecké práci!

Celá zpráva z udílení Cen AV ČR.
Foto z předávání ceny: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Kategorie Aktuality CZ.