Energeticky úsporná opatření ÚFM AV ČR

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. úspěšně zahájil projekt „Energeticky úsporná opatření ÚFM AV ČR, v. v. i. zejména budovy dílen a elektronové mikroskopie“. V rámci realizace projektu, který zapadá do konceptu udržitelného rozvoje areálu ústavu, bude pozornost věnována energeticky úsporným opatřením.

Půjde zejména o zateplení obvodového pláště budovy dílen a současné elektronové mikroskopie, výměnu otvorových výplní, instalaci nové vzduchotechniky či energeticky úsporného LED osvětlení. Podstatnou součástí projektu je rovněž vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše hlavní budovy, která by měla významně přispět ke snížení energetických nároků ústavu. Na realizaci projektu poskytlo finanční prostředky Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt navazuje na již v minulosti provedená opatření směřující k minimální ekologické zátěži, jako bylo zavedení uzavřených chladicích okruhů výkonných zkušebních strojů, moderní způsob nakládání s chemickými látkami či odpadem. ÚFM AV ČR věnuje při svých rozvojových projektech velkou pozornost vlastní udržitelnosti i velikosti ekologické stopy, a tak nově připravovaný objekt pro elektronovou mikroskopii bude, vedle použití nejmodernějších stavebních technologií, vytápěn tepelnými čerpadly. Stranou nezůstává také zájem zaměstnanců o podíl na ekologickém provozu ústavu. Tito se účastní různých občanských výzev např. Do práce na kole apod.

Kategorie Aktuality CZ.